Åldersskillnad ökad risk för autism

Publicerad 2015-06-10

Att barn till äldre pappor löper en ökad risk för autism har tidigare studier visat.

Men även stora åldersskillnader mellan föräldrarna kan innebära en ökad risk.

I en ny internationell studie har forskare konstaterat att föräldrarnas ålder och parens ålderskillnader påverkar risken för autism. Forskarna beräknade även vad som var den viktigaste komponenten.

"Det visade sig att den totala åldern hos paren var viktigast, men att skillnaden i ålder också bidrar och blir mer dominant med ökande åldersskillnad mellan föräldrarna", säger Sven Sandin, forskare vid Karolinska institutet (KI), i ett pressmeddelande.

"Risken var som störst där ena föräldern var i lägre medelåldern och partnern cirka 10 år yngre eller mer", fortsätter han.

Den största risken fanns hos par där pappan var mellan 35 och 44 år och mamman minst 10 år yngre eller hos par där mamman var i 35–40-årsåldern och pappan minst tio år yngre.

Förutom KI ligger även bland annat Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, USA, bakom studien. Forskarna har analyserat mer än 5,7 miljoner barn födda mellan 1985 och 2004. De har även följt upp om barnen fått diagnosen autism fram till 2009. Drygt 30 900 barn hade fått en sådan diagnos.

Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.

TT

Följ ämnen i artikeln