Kan släppas om 14 år

Uppdaterad 2011-07-25 | Publicerad 2011-07-23

Den misstänkte massmördaren Anders Behring Breivik, 32, kan släppas ur fängelset redan om 14 år, om hans döms.

Men norsk straffrätt ger också en teoretisk möjlighet att hålla mördaren inlåst på livstid.

– Han kan dömas till förvaring om han anses vara en fara för samhället, säger Henry John Mæland, professor i juridik och expert på straffrätt vid Universitetet i Bergen.

Anders Behring Breivik, 32, som under fredagen greps på Utøya misstänkt för både bombdådet i centrala Oslo och massakern på Utøya, har anhållits av åklagare enligt paragraf 147a i den norska straffrätten, som har ett maximumstraff på 21 års fängelse.

Kan släppas om 14 år

Precis som i Sverige har norsk lag en paragraf som säger att en fånge generellt sett ska släppas efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff om det inte finns synnerliga skäl som talar emot detta.

– Om han döms till vanligt fängelsestraff är 21 år det högsta straffet enligt den aktuella paragrafen, och då kommer han ut efter 14 år, säger Henry John Mæland.

Det finns också en annan bestämmelse i norsk straffrätt som kan tillämpas för exempelvis folkmord och brott mot mänskligheten, med ett maximalt straff på 30 år. Henry John Mæland utesluter inte att det är denna bestämmelse som i slutändan kommer att tillämpas istället för paragraf 147a, som åklagaren hittills har använt.

– Det är för tidigt att säga om tillämpningen av paragraf 147a också blir den slutgiltiga. Jag utesluter inte att en bestämmelse med straffram på 30 år kan användas. Detta beror på vad förundersökningen visar, säger Henry John Mæland.

Men enligt norsk straffrätt finns det också en möjlighet att döma en brottsling till ”förvar” i maximalt 21 år, men vanligtvis inte mer än 15 år, om han anses vara en fara för samhället. Efter att ha avtjänat två tredjedelar av detta straff sker en ny prövning om huruvida fången anses vara en fara för samhället, och om så är fallet kan straffet förlängas med fem år åt gången, teoretiskt sett för resten av livet.

Kan dömas till vård

– Det står domstolen helt fritt att välja mellan ett ”vanligt” tidsbestämt straff och förvaring, men förvaring tillämpas sällan i Norge, säger Henry John Mæland.

– Förvaring är ett mycket strängare straff, eftersom fången svävar i ovisshet om hur långt straffet blir, säger han.

Henry John Mæland vill inte spekulera i vilken typ av påföljd, ”vanligt” tidsbestämt straff eller förvaring, som det är mest sannolikt att den misstänkte massmördaren får, om han döms.

– Det är omöjligt att säga i dag, först ska en lång förundersökning äga rum, säger Henry John Mæland.

Enligt norsk straffrätt är det också möjligt att döma en person till rättspsykiatrisk vård.

– Enligt det kan man bli inspärrad på livsstid på sjukhus, säger Henry John Mæland.