Så påverkas du av nya avtalet

Publicerad 2013-04-28

Strejken avblåst – Kommunal och SKL överens

Det blir ingen strejk för Kommunal.

Båda parter är överens och har sagt ja till budet – som innebär ökad lön och bättre arbetsvillkor.

– Vi är glada över att SKL har kommit till insikt om att bra arbetsvillkor för lågavlönade är viktigt, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Under söndagsmorgonen tog fackförbundet Kommunal emot ett bud från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Hela förmiddagen under söndagen har ägnats åt analyser.

Klockan 15.30 kallade fackförbundet Kommunal och SKL till en gemensam presskonferens.

”Glada att SKL kommit till insikt”

Både Kommunal och SKL är nöjda och överens om budet.

– Vi är glada över att SKL har kommit till insikt om att bra arbetsvillkor för lågavlönade är viktigt, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström under presskonferensen.

I och med budet har Kommunal fått 1 700 kronor i löneökningar. Avtalet innebär också en minimering av obetalda håltimmar och förbättringar av villkoren för visstidsanställda.

Avtalet gäller i tre år och är inte uppsägningsbart.

– Vi har förändrat och förbättrat ob-ersättningar, säger Annelie Nordström.

Och i och med att parterna är överens blir det ingen strejk i morgon.

– Det bästa av allt är att vi har undvikit en strejk. En strejk som skulle gått ut över medborgarna, säger Ingela Gardner Sundström vid SKL.

Budet kom på morgonen

Kostnaden för avtalet ligger på 6,8 procent, vilket var en förutsättning för att SKL skulle acceptera budet.

Avtalet innebär också att introduktionsanställningen för personer mellan 19–25 år som avtalades fram under förra avtalsrörelsen nu kommer utökas till flera grupper.

Under förmiddagen har analyser av budet skett, både hos SKL och hos Kommunal.

Kommunals förbundsledning, förbundsstyrelse och deras enhet för arbetsrätt och kollektivavtal fanns med under analyserna.