Stigande hav slår hårdast i söder

TT TT

Publicerad 2018-06-26

Havsnivån väntas stiga uppemot en meter till nästa sekelskifte. Samtidigt knaprar vattnet redan nu in betänkligt på kusterna i södra Sverige.

– Det är en allt allvarligare problematik, säger Lena Sommestad, landshövding i Halland, till TT.

De stigande havsnivåerna bromsas i norra Sverige av att landhöjningen efter senaste istiden fortfarande pågår. Men i södra Sverige riskerar den förväntade höjningen av havsnivån att få stora konsekvenser.

Särskilt eftersom erosionen redan nu är ett stort problem i samma område.

– Erosionen har länge varit ett stort problem i Skåne, men vi ser ju hur det äter sig uppåt längs kusten, säger Lena Sommestad.

– Här i Halland, precis som i Skåne, till exempel har vi ju en jätteviktig besöksnäring. Spolas stränderna bort så spolar det ju också bort värden som är viktiga för turismen.

Länsstyrelserna i Skåne och Halland lanserade nyligen en ny regional kustsamverkan, där även flera andra myndigheter ingår. Bland annat vill länsstyrelserna att delar av Skåne och Halland ska pekas ut som särskilt utsatta riskområden.

– Det är ju inte så att varenda kuststräcka i Skåne och Halland är utsatt. Men vi har sagt att det här finns det vissa delar som bör betraktas som riskområden och där det vore rimligt också med ett finansiellt stöd, säger Lena Sommestad.

– Det kan finnas skäl, tycker vi, att staten tar ett större ansvar.