Vårdförbundet varslar om strejk

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-04

Vårdförbundet varslar om strejk.

Förhandlingarna med arbetsgivarna har kört fast.

Varslet berör cirka 3 500 medlemmar på nio orter i landet.

– Det är alltid svårt fatta beslut att varsla om konflikt. Det är extra svårt i vården. Konflikten vänder sig alltid mot en arbetsgivare, men när det gäller vård handlar det även människor, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Om parterna inte lyckas komma överens går Vårdförbundet ut i strejk på måndag den 21 april.

Varslet idag berör arbetsgivare i kommuner och landsting i Skåne, Västmanland, Halland, Östergötland, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Uppsala.

Det handlar om 3.500 anställda vid sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Förbundet har totalt 90.000 medlemmar. Varslet omfattar bland annat biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

– För oss handlar det om att få rättvis lön till livsviktiga yrken. Det är inget önskvärt läge. Varsel och konflikt är delar av förhandlingssystemet för att nå fram till ett avtal. Det är den sista åtgärden som är möjlig att ta till, säger Anna-Karin Eklund.

Hon menar att det var nödvändigt att varsla om strejk.

– Vi har krav utifrån våra yrkanden – minst 1.700 kronor per år under två år för att åstadkomma det första klivet till en värdeförändring. I dagsläget är vi mycket långt ifrån varandra.

Barnmorskor och sjuksköterskor

– Vi har arbetat hårt med att få ett nytt avtal men det har inte räckt och då blir varsel om konflikt det vi kan använda som ytterligare påtryckning. Vi är två parter som har ansvar för att vi hamnat i den här situationen, säger Eklund.

– Vi kommer att ta vårt ansvar för att konflikten inte ska bli samhällsfarlig. Vi har erfarenheter av konflikter från tidigare. Men vi är i ett allvarligt läge.

Och hon kan inte garantera att patienter inte kommer i kläm.

– Det går inte att undvika att patienter kommer att drabbas. Vår ingång har varit att det ska bli en kraftfull effekt. På många ställen kommer tillgängligheten minska och köerna att öka. Men det kommer ser olika ut på olika håll i landet.

Nobbat två gånger

Det nuvarande avtalet mellan arbegsgivarna SKL, Pacta och Vårdförbundet löpte ut den 31 mars 2008.

Under medlingsförhandlingarna tackade SKL ja två gånger till medlingsbuden medan svaret från Vårdförbundet båda gångerna blev nej.

Utvecklingen innebär att parterna är tillbaka på samma punkt som när förhandlingarna inleddes, konstaterar Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegation på SKL.

– Vi är tillbaka på ruta ett igen.

Och just nu står parterna långt ifrån varandra.

– Eftersom styrelsen och vi var eniga om att vi skulle godta slutbudet från medlarna har klyftan vidgats efter varslet, säger Sundström.

”Har inte tagit ansvar”

Det SKL sagt ja till är löneökningar på minst 4 procent 2008, minst 2,5 procent 2009 och minst 2 procent 2010.

– Det som var allra svårast för oss var att vi gick med på en lägstalön på 21500 för sjuksköterskor med ett års erfarenhet eftersom det minskar lönespridningen. Både vi och Vårdförbundet har tyckt att det var viktigt med en ökad lönespridning.

SKL beklagar att det nu ser ut att bli konflikt.

– Vi tycker inte att det känns som att Vårdförbundet har tagit det ansvar som vi har förväntat oss, säger Ingela Gardner Sundström.