Små barn ska vaccineras

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-11-06

Nu kommer även de allra minsta att vaccineras mot svininfluensan.

Inom en vecka väntas Läkemedelsverket ompröva det tidigare beslutet, vilket innebär att barn mellan sex månader och tre år kommer att innefattas av den allmänna vaccineringen.

60 procent av svenskarna valde att vaccinera sig mot svininfluensan under 2009 och 2010.

Läkemedelsverket har tidigare avrått föräldrar att vaccinera barn mellan sex månader och tre år eftersom det har saknats information om biverkningar.

Men nu visar de första resultaten från en vaccinstudie på 50-talet barn i denna åldersgrupp att biverkningsrisken inte är högre än i andra grupper, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi inväntar resultat från den andra studien, där barn har utsatts för ytterligare en vaccindos. Men allt talar för att vi inom en mycket snar framtid omprövar våra nationella rekommendationer och inkluderar även denna grupp i massvaccineringarna mot svininfluensa, säger Jan Lillemark på Läkemedelsverket till Svd.

Två sprutor

Barnen kommer att vaccineras med en halv dos, och får ta två sprutor.

Ett motiv till beslutet är att dödligheten bland de minsta barnen är hög. Enligt en studie från WHO löper barn i denna åldersgrupp största risk att dö i svininfluensan, vid sida av gravida och lungsjuka.

Barn behöver också vårdas på sjukhus fyra gånger så ofta som vuxna, visar en studie från USA.

30 procent av de fall där svininfluensasjuka behöver sjukhusvård i Sverige rör barn. Hittills har ett barn i den aktuella åldersgruppen, en treåring, dött i vad som misstänks vara svininfluensa.

Sammanlagt beräknas 250 000 barn att omfattas av de nya riktlinjerna från Läkemedelsverket, uppger Svd.