Ökade cyberhot – Sverige väl rustat

TT

Publicerad 2021-04-16

Pandemin har inneburit ökad risk för cyberangrepp för många aktörer som tidigare inte varit i farozonen. Arkivbild.

Pandemin gjorde att väldigt många företag och organisationer ställde om till distansarbete – men alla gjorde det inte tekniksäkert. Det framgår av rapporten "Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi", som tagits fram av flera myndigheter som Säkerhetspolisen och FRA.

Rapporten slår fast att Sverige i stort har mött utmaningarna som pandemin inneburit ur ett cybersäkerhetsperspektiv på att bra sätt. Men det finns en risk att angrepp inte upptäcks eller rapporteras när många ställt om till ny typ av arbetsvardag.

"I vissa fall innebar det att teknik införskaffades eller implementerades på ett ogenomtänkt eller otillräckligt sätt", heter det i rapporten och det poängteras att "verksamheters kontinuitets- och krisplaner ska alltid adressera cybersäkerhet."