Experter: Pandemilagen mer flexibel

Stefan Hesserud/TT

Publicerad 2021-01-04

Den nya pandemilagen ger regeringen möjlighet att till exempel begränsa öppettider och besökarantal i köpcentrum och butiker. Arkivbild.

Ingen möjlighet till total lockdown, men den nya pandemilagen sätter betydligt effektivare verktyg i regeringens händer. Det säger experter som TT har talat med.

– Jag tror att den blir mer användbar, säger juridikprofessorn Mark Klamberg.

Regeringens pandemilag, som väntas träda i kraft den 10 januari, ger långtgående möjligheter att begränsa och ytterst stänga ner verksamheter för att motverka spridningen av covid-19.

Till skillnad från vårens tillfälliga lag, som aldrig användes, är pandemilagen mer flexibel, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

– Man behöver inte gå från 0–100, från ingenting till nedstängning som mer var fallet med den gamla lagen. Man kan vidta en rad åtgärder där emellan. Jag tror att den nya blir mer användbar, säger han.

"Klar förbättring"

Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, anser att pandemilagen innebär en klar förbättring jämfört med dagens situation.

– Med nuvarande reglering kan man begränsa allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och kulturutövning, men inte till exempel köpcentrum. Pandemilagen ger möjlighet att vidta åtgärder mot trängsel där och i kollektivtrafiken exempelvis, säger han.

En annan aspekt som kan göra pandemilagen smidigare att tillämpa än vårens tillfälliga lag är att ingripande beslut, som att stänga köpcentrum eller dylikt, inte längre behöver underställas riksdagens prövning "omedelbart".

– Nu handlar det i stället om en vecka, vilket gör det lite lättare, säger Mark Klamberg.

Även om pandemilagen ger regeringen och myndigheterna omfattande möjligheter att ingripa mot smittspridningen kommer det fortfarande inte gå att genomföra en total lockdown, som i vissa andra länder.

– Vår grundlag tillåter mycket, till skillnad från vad vissa har hävdat under året. Det visar den här lagen. Däremot tillåter inte pandemilagen att vi inför utegångsförbud som vi har sett i en del europeiska länder. Men man skulle kunna anta också en sådan lag, säger Mark Klamberg.

Tryck från oppositionen

Oppositionen har kritiserat regeringen för att en pandemilag inte har funnits på plats tidigare. Statsvetarprofessorn Marie Demker vid Göteborgs universitet spår att de nu kommer att ligga på hårt för att lagen faktiskt används efter den 10 januari.

– Jag tror att oppositionen med rätt eller orätt kommer att mena att de har varit pådrivande för att få fram den. Däremot tror jag att regeringen kommer att vara lite rädd för att använda den. Det handlar om väldigt kraftfulla verktyg, och man skulle kunna få en politisk diskussion som man inte har haft under 2020.

En fråga som väntas vålla debatt är hur verksamheter som eventuellt påverkas av pandemilagen ska ersättas ekonomiskt, något som inte preciseras i själva lagen.

– Det har diskuterats en hel del. Regeringen har skjutit det på framtiden, men ersättningsfrågorna är ju helt centrala, säger Henrik Wenander.