Sju döda av influensa på äldreboende

Publicerad 2012-03-30

Sju personer på ett äldreboende i Trollhättan har avlidit efter ett svårt influensautbrott.

23 av de 112 boende har insjuknat i smittan.

– Det betyder att vaccinet inte har varit helt skyddande i år, säger Eva Lindhusen Lindhé, tf smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen.

I början av februari bröt influensan ut på äldreboendet i Trollhättan.

Personalen reagerade över att så många insjuknat och kontaktade därför Smittskyddsenheten.

"Det är olyckligt"

Sedan dess har 23 av de 112 boende insjuknat.

Sju har avlidit. Detta trots att flera av dem varit vaccinerade.

– Av de som har dött har de flesta faktiskt varit vaccinerade. Det betyder att vaccinet inte har varit helt skyddande i år. Det är olyckligt, säger Eva Lindhusen Lindhé, smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen, till TT.

– Influensaviruset är förändringsbenäget och när influensasäsongen blev så pass sen så har det hänt mycket sedan man började planera för höstens vaccination för ett år sedan.

Mer uppmärksam

Eva Lindhusen Lindhé menar att vården måste bli mer uppmärksam, speciellt när personer som är äldre och sjuka riskerar att bli smittade.

– Gamla människor kan ibland visa atypiska symptom, och då har den vårdcentral som varit inkopplad i det här fallet trott att det rört sig om en förkylning. Då har influensan kunnat breda ut sig så mycket som den gjort.

Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet, säger att antalet vaccinationsgenombrott, alltså de som insjuknar trots att de vaccinerat sig, inte är högre i år än annars.

Däremot kan det faktum att influensan kom senare i år ställa till det.

– Effekten av vaccinationen kan ha hunnit gå ur lite. Och det går ur kroppen snabbare på äldre, säger Maria Brytting.

Inte lika många har heller vaccinerat sig i år.

– Även om man vaccinerat sig kan man insjukna men det skyddar, säger Brytting.

Samma vaccin har getts i hela landet och Smittskyddsinstitutet granskar nu hur väl vaccinet fungerat.