Larma inte – få bonus

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-05-14

Chefen för sjukvårds- rådgivningen: Jag ser inget konstigt med det

Skicka färre barn till akuten. Och se till att ambulansen inte rycker ut.

Då ger landstinget i Uppsala högre lön.

– Jag ser inget problem med det, säger Monica Mäki Karlstrand, chef för sjukvårdsupplysningen.

Aftonbladet har tagit del av det förslag till lönesättning som ledningen för sjukvårdsrådgivningen i Uppsala presenterade tidigare i år.

För att få maximal poäng och högsta lön gällde det bland annat att:

Inte hänvisa till ambulans oftare än i 1 procent av fallen.

Inte hänvisa till barnakuten oftare än i 4 procent av fallen.

Inte hänvisa till akuten på sjukhuset oftare än i 5 procent av fallen.

Häftig kritik

Dessutom skulle man svara på ett visst antal samtal i timmen. Förslaget möttes av häftig kritik från sjuksköterskorna på rådgivningen.

– Det skapade en väldig oro. Folk har gråtit, säger en uppgiftslämnare.

Sjusköterskorna är rädda för att vården ska påverkas. Att nyanställda inte ska våga hänvisa till ambulans i osäkra fall.

Tvingades backa

Rådgivningen i Uppsala drivs än så länge i landstingets regi, men ska efter sommaren läggas ut på ett finskt företag.

Efter kritiken tvingades ledningen i våras att backa från kravet på hur ofta varje sjuksköterska får hänvisa till ambulans eller annan vård. Däremot kommer man att fortsätta att mäta vilka råd sjuksköterskorna ger.

Något som är nödvändigt för att säkra kvaliteten, enligt rådgivningens chef Monica Mäki Karlstrand:

– Om en person sköter sig prickfritt och en annan hänvisar till ambulans i onödan gång på gång ska det vara en av många faktorer påverkar lönen.

Litar på personalen

– Jag ser inget problem med det.

Ser du ingen risk med att ge högre lön till den som hänvisar mindre ofta till ambulans och till barnakuten?

– Jag litar till hundra procent på att våra oerhört kompetenta sjuk-

sköterskor gör en professionell bedömning i varje fall.

Varför måste ni i sådana fall överhuvudtaget föra den här typen av statistik?

– Jag tror inte det finns någon verksamhet som inte gör utvärderingar. De behövs för att säkra kvaliteten.