Region Västmanland går upp i stabsläge

TT

Publicerad 2022-03-15

Kriget i Ukraina gör att Region Västmanland går upp i stabsläge. Arkivbild

Med anledning av kriget i Ukraina har Region Västmanland gått upp i stabsläge.

”Det är viktigt att börja kraftsamla så tidigt som möjligt för att kunna möta en kommande ökning av antalet flyktingar med vårdbehov”, säger Jan Hallberg, administrativ direktör i ett pressmeddelande.

Syftet är också att säkra att regionen ska klara sina samhällsviktiga uppdrag vid en långvarig kris och skapa handlingsutrymme för utmaningar, till exempel när det gäller varuleveranser och IT-säkerhet.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen. Senast Region Västmanland var uppe i stabsläge var med anledning av coronapandemin.