Ingen större fara med cesium i krubbet

Publicerad 2017-10-06

Cesiumhalterna i exempelvis vilt och svamp utgör ingen hälsofara för en normalätare, enligt svenska myndigheter. Arkivbild.

Hoppsan! Man hade nästan börjat glömma cesiumet från Tjernobyl när vildsvinen kom och bökade fram det igen.

Och visst finns det radioaktiva ämnet fortfarande i livsmedel från naturen men någon större hälsorisk är det inte, enligt expertisen.

Ungefär fem procent av det cesium som vindarna förde med sig från kärnkraftshaveriet i Ukraina 1986 föll ner över Sverige. I dag finns ämnet kvar i markerna, framför allt i Uppsala län, Gävleborgs län och Västernorrlands län.

Häromdagen sköts i Uppland ett vildsvin som visade sig ha en strålningshalt högre än tio gånger över Livsmedelsverkets gränsvärde.

– Vildsvin bökar ju ner i marken och cesiumet ligger relativt grunt, några decimeter under markytan. Dessutom äter vildsvinen i princip allting. Det gör ju att de får högre halter, säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket.

Även älg och rådjur kan ha cesium i sig men generellt ligger värdena på hanterliga nivåer.

– Vad gäller insjöfisk så kan det finnas enstaka sjöar, till exempel i norra Uppland, där man kan hitta högre halter men oftast under gränsvärdet i dag.

Svampar skiljer sig åt

Svamp är ytterligare ett livsmedel som kan ha cesium i sig, och här kan variationerna vara betydande.

– Det beror på svampart och var de växer. Det kan vara stora lokala skillnader även inom samma svampart, beroende på hur cesiumet ligger i marken, markförhållanden och på nederbörd med mera. Nederbördsrika höstar tar svamp upp mer cesium, vilket i sin tur betyder att även älg, rådjur och vildsvin som äter svamp får i sig högre halter, säger Kettil Svensson.

– I samband med Tjernobyl pratades det även om cesium i hjortron men där är vi under gränsvärdena i dag. Precis som med andra bär som lingon och blåbär.

Ingen fara

På det stora hela utgör inte cesiumet i mat någon hälsofara, enligt svenska myndigheter. För de allra flesta är det inte mer än runt en procent av den stråldos vi får i oss från maten som går att härleda till Tjernobylkatastrofen.

– Är man normalkonsument kan man tryggt äta vilt och det man hittar i skogen i de nedfallsdrabbade områdena. Men om man till exempel jagar mycket kanske man ska försöka kontrollera köttet.

Följ ämnen i artikeln