Kirunaskola riskerar att få stänga

TT

Publicerad 2023-05-05

Nya Raketskolan får återigen kritik av Skolinspektionen. Handoutbild.

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot ”allvarliga missförhållanden” på Nya Raketskolan i Kiruna. Kommunen riskerar därmed vite på 600 000 kronor – eller i nästa steg ett förbud mot att driva skolan vidare.

Kritiken mot Nya Raketskolan, som flera medier rapporterat om, handlar om att det saknas behöriga lärare, att många elever gått miste om undervisning i flera ämnen och att elever inte får det särskilda stöd de har rätt till. Dessutom sköts inte betygssättningen på rätt sätt.

Lärarbristen ledde till ett skyddsstopp och att skolan hölls stängd några dagar i höstas. Redan förra sommaren hade Skolinspektionen krävt förbättringar på skolan.

Nu skriver Skolinspektionen i sitt uppföljande beslut att flertalet brister inte har rättats till, och att nya dessutom tillkommit. Om kommunen inte fått bukt med problemen före 29 september riskerar den vite.

Myndigheten påpekar att det också kan bli aktuellt med ett verksamhetsförbud, det vill säga att skolan får stänga, alternativt att staten temporärt tar över ansvaret för skolan – på kommunens bekostnad.

Att staten tillfälligt tar över ansvaret för en kommunal skola har hittills skett en gång, i Botkyrka. I fjol infördes en ny bestämmelse i skollagen som säger att statliga Skolinspektionen även får förbjuda en kommun att driva en skola vidare om kommunen inte följt ett föreläggande, och missförhållandet är allvarligt. Även om kommunen får ordning på de nuvarande problemen riskerar den ändå ett verksamhetsförbud ifall det uppstår nya allvarliga brister vid skolan.

Skolinspektionens beslut gäller Nya Raketskolan 4–6 (mellanstadiet). Uppföljande beslut för låg- respektive högstadiet har ännu inte offentliggjorts.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln