JO åtalar två domare för tjänstefel

TT

Publicerad 2019-08-27

Justitieombudsmannen (JO) väcker åtal för tjänstefel mot två domare, varav en haft chefsposition, vid en tingsrätt i Västsverige. Arkivbild.

Justitieombudsmannen (JO) väcker åtal för tjänstefel mot två domare, varav en haft chefsposition, vid en tingsrätt i Västsverige.

JO konstaterar att tre tvistemål har legat utan åtgärder från domstolens sida under flera år. Men enligt rättegångsbalken ska handläggning av mål drivas med inriktning mot ett snabbt avgörande.

"Jag menar att den ansvariga [domaren] under en alltför lång tid inte har handlagt de aktuella målen och därigenom har brutit mot rättegångsbalkens bestämmelser. Därför väcker jag åtal för tjänstefel mot honom", skriver JO Lars Lindström i ett pressmeddelande.

Den andra domaren anses, under sin tid som chef, inte tagit ansvar för att bedöma den ansvarige domarens arbetsbörda och vidta åtgärder som skulle ha gjort det möjligt för honom att hinna handlägga målen. Chefen för domstolen har ansvar för att se till domstolens verksamhet drivs effektivt och enligt gällande rätt.

JO upptäckte missförhållandena vid en inspektion på tingsrätten hösten 2018.