Resor med vätgasflyg – snart i Sverige

Roland Johansson/TT

Publicerad 2024-07-11 07.08

Så här skulle ett vätgasdrivet trafikflygplan för långa distanser kunna se ut. Flytande vätgas kräver större tankvolym än dagens flygfotogen. Bilden är framtagen av Cranfield University.

Inom ett fåtal år kommer troligen vätgasflyg att bli verklighet i Sverige. Det innebär att det blir möjligt att flyga fossilfritt över korta och medellånga distanser, enligt nya studier vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Vätgas kan framställas av både fossilfria och fossila energikällor. Till fossilfria kan räknas solkraft, vindkraft, vattenkraft och biomassa.

Studierna visar att vätgasdrivet flyg skulle kunna stå för 97 procent av alla flygresor inom Norden år 2045. För att det ska bli verklighet krävs att de befintliga flygplansmodellerna antingen anpassas för vätgasdrift eller byts ut mot helt nya modeller. Där ingår en bränsletank som rymmer tillräckligt med bränsle och klarar av att hålla den mycket kalla vätgasen (minus 250 grader) och dessutom en värmeväxlare som kan värma bränslet till lämplig temperatur.

– Vi räknar med att vi skulle kunna börja med den här typen av flyg i slutet av det här årtiondet, runt 2028, och sedan successivt bygga ut det, säger Tomas Grönstedt, professor vid Chalmers.

De flyg vi har i dag skulle behöva anpassas till vätgasdrift eller bytas ut mot helt nya modeller.

Zeppelinare

Vätgasflyg på långa distanser är också möjliga, men då måste flygkroppen byggas om radikalt. Ett av alternativen innebär att planet lite grand liknar forna tiders luftskepp, zeppelinare. Ett annat alternativ skulle betyda att flygplanskroppen blir mer futuristisk och liknar ett rymdskepp.

– Men som vi ser det är vätgas i första hand tänkt för medel- och kortdistansflyg, säger Grönstedt.

Han påpekar att tvärs emot vad många tror svarar kort- och medeldistansflygen för en majoritet av flygets utsläpp av växthusgaser. Långdistansflygen svarar bara för 30–40 procent av utsläppen. Vätgasen skulle med andra ord potentiellt kunna ge stora miljövinster.

Vätgasflyg är i första hand tänkt för korta och medellånga distanser. Men flera flygplanstillverkare arbetar nu på modeller som skulle kunna användas för långflygningar. Modellen på bilden är en sådan.

Rädsla?

Något som talar emot en vätgassatsning på långdistansflyg är att flygplanen blir så pass mycket annorlunda till utseendet, vilket kanske skulle göra många människor rädda. Det problemet slipper man på kortare distanser.

– Ser flygplanen ut som vanliga flygplan går det säkert bra, säger Grönstedt.

Han tror att långdistansflyget i stället kommer att använda så kallat e-jetbränsle, inte perfekt men bättre ur utsläppssynpunkt än vanligt jetbränsle.

Frågan är då hur folk kommer att uppfatta vätgasflyget. Kommer man att vara rädd för att flygplanen ska explodera som zeppelinarna ibland gjorde?

– Nja, inget flygbolag kommer att vilja satsa på ett osäkert system. Om inget händer lär man vänja sig ganska snabbt, säger Grönstedt.