Därför får män oftare cancer

Roland Johansson/TT

Publicerad 2022-08-10

Män får oftare cancer än kvinnor, men ingen vet riktigt varför. Det har antagits att livsstilsfaktorer har en avgörande betydelse, men en ny studie antyder att så oftast inte är fallet.

Det är ett faktum att män oftast har rökt mer än kvinnor och dricker mer alkohol. De tenderar också att äta mer skräpmat. Det är också ett välkänt faktum att fler män än kvinnor dör av cancer.

Fast det verkar inte som om dessa livsstilsfaktorer skulle påverka det faktum att män oftare dör av cancer. I stället tycks cancerfrekvensen hos könen bestämmas av inre biologiska faktorer. Kvinnor förefaller alltså ha bättre gener.

Stora skillnader

I den nya studien, som publiceras i tidskriften Cancer, har forskarna granskat riskerna för olika typer av cancer i USA hos 171 274 män och 122 826 kvinnor i åldrarna 50 till 71 år mellan åren 1995 till 2011.

Under den perioden upptäcktes cancer hos 17 951 av männen och 8 742 av kvinnorna. Bortsett från cancer i sköldkörteln och gallblåsan var risken för att drabbas 1,3 till 10,8 gånger högre hos männen. Största skillnaderna konstaterades för cancer i struphuvudet, matstrupen, övre magmunnen och urinblåsan.

Farligt att vara man

Männen löpte en större risk även när olika riskbeteenden och förekomsten av olika cancerogena ämnen i omgivningen tagits med i beräkningen. Endast en mindre del av cancerfrekvensen hos männen kunde förklaras med sådana faktorer.

Forskarna lutar åt att det finns inneboende biologiska skillnader mellan könen, exempelvis av fysiologisk eller immunologisk karaktär –medfödda skillnader med andra ord.

Vilka dessa är, är däremot okänt. Forskarna, som är verksamma vid National Cancer Institute, anser därför att man i framtiden försöker kartlägga skillnaderna tydligare för att kunna förebygga cancer och förbättra cancervården.