”Forskarna är oense om skolan”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-24

Regeringen vänder sig hellre utomlands än till forskningen när politiken utformas

Duktiga lärare går före tidiga betyg och erfarenheter från andra länder är viktigare än forskningen.

Det säger utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg.

– Ytterst handlar skolans framgång om lärarnas kompetens, säger han till aftonbladet.se.

Bertil Östberg, statssekreterare hos Jan Björklund.

Den här veckan står skolan och skolpolitiken i fokus på aftonbladet.se. Forskare har kritiserat utbildningsminister Jan Björklund för en politik som enligt dem saknar stöd i vetenskapen.

– Björklund vet inte till vilket pris han gör det här, säger betygsforskaren Christian Lundahl om förslaget till nytt betygssystem.

– Jag har svårt att se vilken forskning som dagens skolpolitik vilar på. Istället målar man upp en bild av att enkla lösningar skulle vara möjliga i klassrummet. Så är det inte, säger Marcus Samuelsson, skolforskare vid Linköpings universitet.

Nu svarar Jan Björklund, via sin statssekreterare på utbildningsdepartementet.

Vilken forskning grundar ni er politik på?

– Det finns begränsat med forskning om vilken politik som har effekt. Och den bild vi har är att de som forskar har lite olika åsikter, säger statssekreterare Bertil Östberg.

– Men tittar man på de länder som är framgångsrika så pekar allt på att lärarnas kompetens är avgörande.

Betyg från sexan

När det gäller betyg finns det enligt Östberg ingen som med säkerhet kan säga om de bör införas i trean, sexan eller nian.

– Men det vi har kommit fram till är att det inte finns något annat land där man börjar ge betyg så sent som i Sverige.

Så nu tänker regeringen införa betyg från sjätte klass och skriftliga betygsliknande omdömen från ettan. Även socialdemokraterna har öppnat för tidigare betyg.

– Redan i dag står det i skollagen att man ska ha utvecklingssamtal varje termin. Det ska göras muntligt men i den formen blir det lätt för allmänt hållet, säger Bertil Östberg.

Med fler kontrollstationer i form av omdömen, betyg och nationella prov ska svaga elever upptäckas i tid.

Tydliga mål och förväntningar

– I alla internationella mätningar som görs så tappar svenska elever. Ibland står vi still men då är det istället andra länder som går om oss.

– Vi tycker att det är oroväckande och därför vill vi sätta upp tydliga mål och höga förväntningar i skolan.

Varifrån hämtar regeringen sin kunskap när man utformar utbildningspolitiken?

– Vi ser oss om i världen och tittar på hur man har gjort i de länder där man lyckats bäst, säger Bertil Östberg.

Han nämner länder som Sydkorea, Singapore, England, Nederländerna - och Finland.

Finland är det stora förebildslandet.

– Den viktigaste förklaringen till framgången där är att skolan och lärarutbildningen har hög status. En annan viktig faktor är att man sätter in stöd till de elever som inte hänger med. I Sverige avskaffades speciallärarna. Nu startar vi upp en sådan utbildning igen.

Det låter på dig som om betygsfrågan inte är särskilt avgörande för regeringen.

– Så är det inte. Allt måste vägas samman. Men ytterst handlar det om lärarnas kompetens, säger Bertil Östberg.

ANNONS