Skånerektor totalförbjuder alla mobiler

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-03-10

Flera skolor har förbjudit mobiltelefoner med kameror efter uppgifter om att elever har fotograferats i duschen. Rektorn på Centralskolan i Perstorp har gått ett steg längre och förbjudit alla typer av mobiltelefoner på sin skola.

De som avslöjas med mobiltelefon - även under rasterna - får den beslagtagen. På tisdagen fanns tre beslagtagna mobiler på Centralskolans rektorsexpedition, uppgav tidningen Norra Skåne.

Men frågan är om rektorn Sven-Erik Sjögren agerar lagvidrigt? Skollagen ger inte honom rätt att ta telefoner i beslag även om det råder oklarheter om huruvida beslaget av en mobil, som återlämnas efter skoldagens slut, är att betrakta som frivilligt eller av tvång.

Under alla förhållanden tycker elevrådets representanter att rektorn går för långt.

- Vissa elever som bor långt från Perstorp måste kanske ringa eller behöver bli nådda, säger elevrådets ordförande Fanny Pettersson.

Sven-Erik Sjögren fattade sitt beslut sedan han nåddes av en uppgift att en elev hade fotograferats just i duschen. Men ingen sägs veta vilken elev eller vem fotografen var.

- Jag kan inte agera polis, säger rektorn. Och folk måste våga duscha.

TT