Fler kända friskolor tigger pengar

Publicerad 2012-04-15

"Känner sig pressade att betala denna summa"

Föräldrar uppmanas lämna "frivilliga bidrag" till kända friskolor.

I torsdags avslöjade Aftonbladet att Enskilda Gymnasiet har anmälts till Skolinspektionen för de frivilliga bidrag som de via brev ber om från elevernas föräldrar.

Nu visar det sig att det inte är den enda friskolan som gör så.

– Katarinaskolan i Uppsala skickar ut inbetalningsblanketter till varje elev där de rekommenderar att betala 1000 kronor eller en "valfri summa" per elev. Det innebär att en familj med flera barn förväntas betala för alla barnen, uppger en tidigare elev på skolan till Aftonbladet.

Pressade föräldrar

Det är visserligen inget krav att betala in pengar.

– Men föräldrar känner sig pressade att betala denna summa.

Den tidigare eleven berättar att dennes föräldrar inte betalade in något bidrag, eftersom det kändes fel när skolan ska vara avgiftsfri.

– Jag upplevde det som att de elever som hade föräldrar som betalat in, prioriterades först när det gällde betygssamtal. Det ledde till att vissa elever vissa terminer inte ens fick betygssamtal och man har sänkt betyg för dessa elever utan att ens fått en förvarning.

Skolan anmäldes

Skolans brev om bidrag ledde i höstas till en anmälan till Uppsala kommun.

"Redan första terminen började det – i rektorns brev till föräldrar på skolan skrev man om frivilliga ekonomiska bidrag till skolan. Vi betalade 500 kronor och tänkte att detta var nog en engångsgrej. Påföljande brev innehöll samma önskan om frivilliga bidrag samtidigt som man tackade alla de föräldrar som skickat pengar", skriver den upprörda föräldern.

Helena Norgren, uppdragschef på Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, berättar att hon reagerade på anmälan.

– Vi gjorde bedömningen att det här var fel, men eftersom det är en friskola är det en fråga för Skolinspektionen. Men i och med att anmälan var anonym lade de ner ärendet, berättar hon.

150 000 kronor

Katarinaskolan är en skola med kristen profil som bedriver undervisning i årskurserna sex till nio. Skolan är belägen i centrala Uppsala och drivs av en stiftelse.

Förra året fick skolan som har 380 elever in "mellan 100 000 och 150 000 kronor" i bidrag från föräldrarna, berättar rektor Björn Hjalmarsson.

– Pengarna gick främst till inköp av nya datorer, projektorer till klassrummen och viss renovering av golven i klassrummen.

Han känner inte igen sig i kritiken att skolan skulle behandla elever olika beroende på om man bidragit ekonomiskt.

– Det är endast jag och kanslisten som känner till vilka som har lämnat bidrag. De enskilda lärarna känner inte till vem som bidragit eller inte gjort det.

Han betonar att det är helt frivilligt för föräldrar att bidra.

– Alla bidrag är välkomna, men den som av vilket skäl det än må vara inte vill bidra, behöver heller inte göra det. Det är viktigt att ingen känner sig tvingad, man ska känna sig fri att välja själv. Sedan kanske vi inte lyckats till hundra procent och det är tråkigt i så fall.

Fler behöver bidrag

Aftonbladet avslöjade i torsdags att Enskilda Gymnasiet i Stockholm blivit anmält till Skolinspektionen för det brev de skickat ut till föräldrar till elever. Brev där man bifogat inbetalningskort med förtryckta belopp.

En annan skola som säger sig behöva bidrag från föräldrarna för att kunna finansiera sin verksamhet är Ebba Petterssons privatskola i Göteborg.

"En av grundstenarna i vår verksamhet ligger i våra ekonomiska förutsättningar, utan pengar ingen verksamhet. Därför är det nödvändigt att vi får in ekonomiska bidrag från er föräldrar", uppger skolans föräldraförening.

Tidigare har bland annat Carlssons skola i Stockholm och Fredrikshovs slotts skola varit i blåsväder av samma anledning. Efter kritik från Skolinspektionen startades istället en stiftelse där Carlssons kan ta emot bidrag.

Även dessa skolor har betonat att bidraget är frivilligt. På Fredrikshovs hemsida står det idag att skolan "tacksamt tar emot bidrag".

"Hamnat snett"

Från Skolinspektionens sida ser man inte med blida ögon på "frivilliga bidrag" som inte upplevs som frivilliga.

– Det ska vara avgiftsfritt. Sedan får man ta ut mindre summor vid vissa tillfällen, men det får inte vara regelbundet. Om skolan sedan tar emot frivilliga bidrag, ska de verkligen upplevas som frivilliga också och budskapet måste utformas på ett sådant sätt, säger Ann-Sofi Pihlgren, enhetschef för Skolinspektionens anmälningsärenden i Stockholm.

Hur ser du på argument som att man behöver bidrag för att man måste köpa in utrustning, höja lärarlönerna eller bibehålla en hög kvalitet på undervisningen?

– Det är inte argument som vi köper. Eleverna har ju en skolpeng som är tänkt att täcka de utgifterna. Man får jättemärkliga signaler här. Det ska inte handla om att man erbjuder kvalitativ undervisning för att man får bidrag från föräldrarna. Då har man hamnat snett.