Allt fler barn tas om hand enligt LVU

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-11-24

Fallet baby D är ovanligt. LVU-fall om bristande omsorg handlar i regel om föräldrarnas missbruk, psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder.

Även misshandel är en vanlig grund för LVU.

Förra året avgjorde kammarrätten bara åtta ärenden som rörde spädbarn.

Ett påminde om baby D-fallet och rörde föräldrar som bedömdes känslomässigt omogna. Bland annat hade barnet lämnats utan tillsyn.

Ändå avslog kammarrätten LVU. Risken för skada ansågs inte påtaglig.

Totalt 750 beslut om omhändertagande på grund av brister i hemmiljön fastställdes i domstol 2008.

Omhändertagande av barn ökade med 23 procent mellan 2005 och 2008. Varför är inte utrett.

Vad säger lagen?

LVU (Lagen om vård av unga) ska användas ”… om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”.

Risken ska vara ”klar och konkret”.