Ny rättslig runda för Kallak-projektet

TT

Publicerad 2022-06-20

Området där gruvan i Kallak – Gállok på samiska – kan komma att ligga. Arkivbild

Efter det att regeringen i mars gett grönt ljus till att fortsätta processen kring gruvan i Kallak, ansöker nu Naturskyddsföreningen om rättsprövning och tar ärendet vidare till domstol.

Naturskyddsföreningen anser att den planerade gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på mark- och vattenområden, enligt ett pressmeddelande.

”Regeringens beslut om bearbetningskoncession för gruvan i Gállok (Kallak, reds. anm.) är inte förenlig med miljöbalkens krav. Gruvan kommer att påverka stora naturvärden och göra ett omfattande intrång på oersättliga naturområden, vilket Naturskyddsföreningen inte kan acceptera”, säger generalsekreterare Karin Lexén, i pressutskicket.

Enligt Naturskyddsföreningen skulle gruvan också innebära risk för utsläpp av giftiga föroreningar och utsläpp från malmtransporterna. Man menar dessutom att den miljökonsekvensbeskrivning som har lämnats in innehåller brister.

Regeringens beslut var en så kallad bearbetningskoncession, där malmbrytningen i detta fall ansågs viktigare än rennäringens intressen. Beskedet möttes med besvikelse i de samebyar som berörs av gruvprojektet, däribland Jåhkågasska sameby i Jokkmokks kommun. Samebyn har också begärt en ny prövning av regeringens ja till projektet.