FOI ska utreda försörjningsberedskap

TT

Publicerad 2020-07-02

Mikael Damberg (S), inrikesminister, vid regeringens sommarfika.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, får i uppdrag att göra en förstudie av hur Sverige ska kunna bygga upp en statlig försörjningsberedskap. Den har successivt avvecklats från 1990-talet och framåt.

– Det är ganska komplicerat när man ska bygga upp en sådan här kapacitet igen, så därför vill vi att FOI gör en förstudie, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Förstudien ska vara klar 16 november och lägga grund för en mer omfattande utredning om en nationell försörjningsberedskap.

– Det handlar inte bara om hälso- och sjukvårdprodukter. I händelser av kris eller krig är vi beroende av livsmedel och vattenförsörjning, transporter och elektricitet, säger Damberg.