Varning i Wuhan efter kinesiskt oväder

TT-Reuters

Publicerad 2020-07-17

Kraftigt regn i mellersta Kina kan få konsekvenser långt bortom landets gränser. Arkivbild.

Stora mängder nederbörd och höga flöden har fått delar av mellersta Kina att utfärda varningar och be invånare att vidta försiktighetsåtgärder. En av platserna som berörs är staden Wuhan, den stad i världen där coronaviruset först tros ha upptäckts.

Floden Yangtze, som rinner genom staden, är ett av de vattendrag som på grund av skyfallen upplever mycket höga flöden. De höga flödena har även fått dammar runt om i mellersta Kina att varna för att vattennivåerna riskerar att överskrida sin kapacitet.

Och det är inte bara de boende i området som har skäl att oroa sig. Landets export av medicinsk skyddsutrustning som munskydd och skyddshandskar riskerar påverkas av de extrema väderförhållandena.

– Det skapar ännu ett stort hinder när det gäller att få utrustning till USA. Tidpunkten för det här är exceptionellt dålig, men nu måste vi lösa situationen, säger Michael Einhorn på Dealmed, en amerikansk distributör av kinesisk skyddsutrustning.