Även ormhonor har klitoris

TT

Publicerad 2022-12-15

Honormar har en klitoris, visar ny forskning. På bilden en huggorm. Arkivbild.

Ormhonor har klitoris slår en grupp internationella forskare fast.

Gruppen, under ledning av universitetet i Adelaide i Australien, har dissekerat ormar av nio olika arter i den första studien i sitt slag.

– Vår studie motbevisar den länge rådande teorin om att klitoris saknas eller är icke-fungerande hos ormar, säger Megan Folwell som ledde studien, till BBC.

Ormhanars könsorgan har studerats i decennier, men för honormar har forskarnas intresse varit svalt.

– Det fanns en kombination av att honors könsorgan ansågs som tabu och att forskare inte lyckades hitta det, säger Folwell.

Studien började med en död huggormshona. Folwell lyckades hitta organet nästan omedelbart, nära ormens doftkörtlar som används för att locka till sig en partner.

Forskarna fortsatte dissekera ytterligare åtta ormarter och fann att samtliga honor hade en klitoris, även om den varierade mycket i storlek och utseende.

Fyndet ger en ny förståelse för ormars sexliv. Det kan, enligt forskarna, tyda på att honorna njuter av parningsakten och på så sätt blir villigare att para sig.