Juristen: Det kan röra sig om bedrägeri

Publicerad 2018-02-26

Det populära telefonrådgivningsföretaget Red Hat Holdings Limited marknadsför konsulter som inte existerar, avslöjar Aftonbladet.

Enligt Konsumentverket skulle det kunna röra sig om bedrägeri eller överträdelse av marknadsföringslagen.

– Det är extra beklagligt om det gäller tjänster riktade till människor i kris, säger juristen Elin Häggeborn.

Företaget Red Hat Holdings Limited erbjuder telefonrådgivning av experter inom olika områden, för 19,90 kronor per minut. Aftonbladets granskning visar dock att konsulterna som marknadsförs på hemsidorna är påhittade och inte alls finns på riktigt. Efter bara fyra minuter erbjöds vår reporter jobb som rådgivare på företaget, utan varken erfarenhet eller kompetens. Det viktiga var att kunna hålla igång ett samtal.

Konsumentverket har i nuläget inget pågående ärende mot det aktuella företaget. Enligt deras erfarenhet är brevlådeföretag, som är registrerade utomlands, svåra att utöva tillsyn över.

– Den här typen av företag gör tillsynen komplicerad för oss eftersom det är svårt att fastställa företagets identitet, säger Elin Häggeborn som är jurist på Konsumentverket.

Svåra att komma åt

Ofta har företagen som driver en mer oseriös verksamhet flera olika affärsnamn och webbsidor registrerade. Det finns en risk att den aktuella hemsidan snabbt stängs ner innan myndigheten hunnit bevissäkra.

– Det gör den här typen av företag svåra att komma åt och försvårar även för konsumenter som vill hävda sin rätt och få pengar tillbaka, säger Elin Häggeborn.

Aftonbladet har under flera veckor sökt ansvariga för Red Hat Holdings Limited, i Sverige och på Cypern, utan resultat. I en intervju säger företagets PR-ansvarige i Sverige att hon inte tänker berätta vem som är vd för företaget.

Flera olika typer av brott

Konsumentverket kan inte kommentera det aktuellt företagets affärsverksamhet men känner igen modellen för marknadsföring.

– Ofta handlar det om företag etablerade utomlands. Om man väljer att rikta sig till utsatta människor, krävs det extra försiktighet. Att istället utnyttja människor i kris och sälja på dem tjänster som konsumenterna kanske inte behöver är beklagligt, säger Elin Häggeborn..

Att Red Hat Holdings Limited säljer tjänster av konsulter som inte finns kan innebära brottslig verksamhet.

– När det gäller den juridiska bedömningen så är det vilseledande om experterna som marknadsförs inte finns på riktigt, då handlar det sannolikt om vilseledande marknadsföring, säger Elin Häggeborn.

Det kan även vara en överträdelse av marknadsföringslagen att utelämna väsentlig information som är betydelsefull för konsumenterna.

– Jag kan inte kommentera det här specifika fallet, men om ett företag säljer en tjänst av en expert som inte finns så skulle det möjligen även kunna utredas som bedrägeri, men då krävs dock att flera olika förutsättningar ska vara uppfyllda, säger Elin Häggeborn.

Vad har man som konsument för rättigheter om man ringt en rådgivare som inte håller vad som utlovas i marknadsföringen?

– Det beror på avtalsvillkoren och om konsumenten kan bevisa att det finns ett fel i tjänsten. En bestämmelse i avtalslagen gör att delar av eller ett helt avtal kan ogiltigförklaras om ett avtalsvillkor är oskäligt, säger Elin Häggeborn.

Följ ämnen i artikeln