Här svarar Annie Lööf om C-krisen

Uppdaterad 2018-08-28 | Publicerad 2013-01-09

Motstånd mot partiets förslag till nytt idéprogram och sjunkande förtroende.

En pressad Annie Lööf svarade i dag på frågor om förslagen som har utmålats som alltför nyliberala.

– Centerpartiet kommer aldrig att bli ett nyliberalt parti, säger Annie Lööf till TT.

Den senaste tiden har varit turbulent för Centerparitet och partiledaren Annie Lööf.

Med sjunkande förtroendesiffror och hård intern kritik mot det partiets nya idéprogram var det en pressad Annie Lööf som på onsdagen intervjuades av TT.

Annie Lööf tycker att idéprogrammet till stora delar är "väldigt bra". Egentligen vill hon inte uttala sig eftersom hon vill undvika att störa den remissbehandling som pågår i partiet fram till den 5 februari.

– Men jag känner nu att vissa frågor skyler den viktiga idédebatten, säger Lööf till TT på telefon från Thailand.

"Behöver utveckla formuleringar"

Redan innan jul var hon tveksam till månggifte och slopad arvsrätt. Nu säger hon att det behöver göras förtydliganden också om andra delar, till exempel den om fri invandring.

Hur mycket som blir kvar av de föreslagna punkterna i det nya idéprogrammet avgörs på en extra partistämma i mars.

– Jag har som ambition att ha kvar stora delar av det som handlar om den gröna decentraliseringen. Däremot behöver vi dra ifrån vissa delar – månggifte är en sådan del och vi behöver utveckla vissa skrivningar, till exempel vad man menar med läroplikt, öppna gränser och fri rörlighet, säger Lööf.

"Aldrig kallat mig nyliberal"

Partiledaren har själv inte varit direkt inblandad i arbetet med att ta fram förslaget till nytt idéprogram. Däremot har många av de mer nyliberala inslagen kopplats samman med utspel som hon tidigare gjort, skriver TT.

Själv vill hon inte känna av den kopplingen.

– Jag har aldrig kallat mig för nyliberal och Centerpartiet kommer heller aldrig att bli ett nyliberalt parti. Vi ska vara ett jordnära parti som står för människors självbestämmande, decentralisering, en god miljö och socialt ansvar. Det är de kärnvärdena Centerpartiets nya idéprogram ska handla om, säger hon.

Att själva programmet kallats allt för nyliberalt från centerfolk runt om i landet, möter hon med att det behövs bättre balans.

– Det är ett program som väldigt tydligt betonar individens frihet och rätt att få bestämma själv. Jag håller med om att det måste vägas upp med individens ansvar och vårt behov av varandra. Jag tror att många reagerar på behovet av att betona Centerpartiets sociala sida, säger Anna-Karin Hatt.

Viktigt med människors självbestämmande

– Det viktiga för mig när vi klubbar programmet i mars är att vi har ett tydligt fokus på decentralisering, för det är det som skiljer Centerpartiet från andra partier, en genuin tanke om människors självbestämmande, om kommuner och regioners självbestämmande – ibland på bekostnad av staten och EU.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln