Hela Sverige går på knäna

Uppdaterad 2013-11-26 | Publicerad 2013-11-19

Sjuksköterskebrist från norr till söder ”Patienternas säkerhet är hotad”

Överbeläggningar, stängda vårdplatser och personalbrist.

Sjuksköterskor runt om i landet går på knäna, ­visar Aftonbladets granskning av de 20 största sjukhusen.

– Det är stressigare än förr. Risken för att det ska bli fel är större, säger ­Anneli Jeppsson, sjuk­sköterska i Umeå.

En mörk bild tornar upp sig när Aftonbladet ringer runt till de 20 största sjukhusen i Sverige.

Redan under sommaren var sjukhusen ansträngda. Vårdplatser drogs in. ­Behandlingar sköts upp. Det fanns inte tillräckligt med sjuksköterskor.

– Det har inte blivit något riktigt normaltillstånd efter det. Vi har på något sätt dragits i flera år med personalbrist och vårdplatsbrist. Det Region Skåne kallar för effektiviseringar innebär att våra medlemmar går på knäna. Patientsäkerheten är hotad, säger Mats Runsten, avdelningsordförande på Vårdförbundet i Skåne.

Lång överbeläggning

Från norr till söder låter det likadant.

I Umeå jobbar Anneli Jeppsson och Jessica Enström skift som sjuksköterskor på Samvårdsenheten på Norrlands universitetssjukhus.

Avdelningen har haft överbeläggning sedan i våras.

– Det blir ju så att även om man försöker dra ner på vårdplatser, så har patienterna en tendens att strömma in i samma hastighet. Det är definitivt stressigare på jobbet sedan jag började 2002. Man får skapa egna kontrollsystem så att man inte gör fel, säger Jessica ­Enström, 43.

”Sjukfrånvaron ökar”

Båda är också skydds­ombud för Vårdförbundet. Anneli Jeppsson, 48, är ­säker på att sjukfrånvaron har ökat bland kollegorna, även om hon inte sett statistik.

– Man tillfrågas minst en gång i veckan om att jobba extra. Jag har jobbat hel­dagar några gånger. Från kvart i sju på morgonen till halv tio på kvällen.

Ann-Christin Sundberg, verksamhetsområdeschef för regionvård på Norrlands universitetssjukhus, håller med om att pressen har ökat:

– Det är den verklighet som finns i dag, att vi för­söker ta hand om de som är riktigt sjuka, medan öppenvården tar hand om de ­andra.

Halverat antal platser

Statistiken för de tre största sjukhusområdena, Stockholm, Göteborg och Skåne, visar att antalet vårdplatser halverats på vissa avdelningar.

Sjuksköterskebristen är konstant.

– Det är svårt att rekrytera. Under sommaren lyckades vi inte få tag på sjuk­sköterskor, säger Ulf Almqvist, chefsläkare på ­Nu-sjukvården i Västra ­Götaland.

”Försämrats kraftigt”

På Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge i Stockholm är 150 av 1 350 vårdplatser stängda just nu, för att det saknas sjuksköterskor.

– Arbetsmiljön har försämrats kraftigt den senaste tiden. Lönerna är låga. Nyutexaminerade sjuksköterskor ser hur kollegorna sliter och känner efter ett par år att de inte vill vara kvar. Det är en ond cirkel. I slutändan är det patienterna som kommer i kläm, ­säger Eva Nowak, sektionsordförande i Vårdförbundet Stockholm.

* ÖVERBELÄGGNING: Innebär att en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på en vårdplats.