"Hiv inte längre livshotande"

Publicerad 2013-10-21

Kunskapen om hiv har kommit långt sedan 1980-talet. Hiv kan inte längre ses som en dödlig sjukdom och smittorisken har minskat. Trots det uppger 20 procent av svenskarna att de skulle undvika någon som helst nära kontakt med en hiv-positiv person.

Det skriver representanter för Smittsskydssinstitutet och Karolinska universitetssjukhuset i en debattartikel i DN. Debattörerna konstaterar att smittorisken är minimal även vid samlag om en patient som lever med hiv får rätt behandling och använder kondom.

Samtidigt kräver de att sjukvården ska erbjuda fler att testa sig för hiv – oavsett om de tillhör riskgrupper eller inte. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto mindre är risken att den överförs till andra, skriver de.