Åklagaren nära ett åtal mot rektorn

Publicerad 2023-11-19

Adil, 8, dog efter ett fall från ett berg på Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Skolan menar att den inte gjort något fel. Men åklagare Martin Elofsson håller inte med.

Förundersökningen är nu ute på slutdelgivning och ett åtal kan väntas inom kort.

Adil, 8, dog efter ett fall från ett brant berg på den kommunala skolan Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg.

Skolan skyller ifrån sig och kommunens egen granskning av dödsfallet framgår att den dessutom felaktigt menar att en skolsköterska var på plats hela tiden efter olyckan.

Aftonbladet har även tagit del av ett dokument från en av Sjumilaskolans tidigare rektorer, där det framgår att skolan i september 2018 ska ha tagit upp riskerna med att ha ett brant berg på skolgården.

Skolan ska enligt det handskrivna och odaterade dokumentet ha bett kommunen om en nedfallsmatta under berget. Kommunen ska i stället ha föreslagit att sätta upp en skylt med budskapet ”klättring förbjuden”, ett förslag som enligt skolan felaktigt förutsatte dels att alla elever kunde läsa och dels att alla elever dessutom kunde svenska.

Först efter Adils död, mer än tre år senare, sattes ett metallstaket upp för att barnen inte ska kunna ta sig upp på berget.

Adil blev 8 år. Han ramlade från ett berg på sin skola.

Åklagare nära väcka åtal

En åklagarledd polisutredning om arbetsmiljöbrott har pågått i ett och ett halvt år och nu är ett beslut om åtal inte långt bort.

– Vid ett åtal om arbetsmiljöbrott ska man bevisa att det är bristerna i arbetsmiljön som orsakat den olycka och de skador som lett till döden, säger kammaråklagare Martin Elofsson.

Förundersökningen på runt 1 300 sidor är ute på slutdelgivning, som är det sista steget före ett eventuellt åtal, där de misstänktas försvar har rätt att inkomma med nya synpunkter. De har fått till mitten av november på sig att lämna synpunkter.

Kammaråklagare Martin Elofsson har delgivit den numera före detta rektorn för Sjumilaskolan misstanke om vållande till annans död. I utredningen framgår att det saknades rastvakter på plats vid berget.

– Vår utredning kommer fram till att det fanns rastvakter där barnen skulle vara, för klassen som målsäganden gick i. Men det fanns inga rastvakter där olyckan ägde rum. Som jag förstått det menar skolan att de hade rastvakter, men att det inte fanns rastvakter på platsen vid olyckan, säger åklagaren.

Adils mamma och hans syskon.

Före olyckan hade Adils mamma i mer än ett år vädjat till skolan om hjälp och stöd för sitt barn. Sjumilaskolan kände till att pojken vid några tillfällen hade lämnat skolområdet och att han dessutom varit sen in från rasterna, så under 2021 satte skolan in en extra resurs åt honom, efter att skolan gjort en orosanmälan till socialtjänsten.

Skolan ska vid några tillfällen ha ringt till Wafaa och berättat att Adil lämnat området, men utan att veta hur länge han varit borta eller vart han tagit vägen, berättar hon.

Några månader före dödsfallet drogs dock Adils extra stöd in.

Göteborgs stad nekar till brott

Även Göteborgs stad är satta under utredningens lupp.

– Vi har delgett företrädare för staden misstanke om brott och frågat om de godkänner en företagsbot. De förnekar brott och godkänner inte att betala en bot, säger åklagaren.

Kammaråklagare Martin Elofsson säger sig i nuläget vara är redo att gå vidare med misstankarna.

– Min uppfattning är att ett arbetsmiljöbrott har ägt rum och att det finns anledning att gå vidare med detta mot såväl den person som tidigare delgivits misstanke om brott som mot Göteborgs kommun såsom huvudman för skolan, säger kammaråklagaren.

Berget på Sjumilaskolans skolgård där Adil föll.

I somras skickades delar av förundersökningen ut på delgivning till skolans huvudman, Göteborgs stad, och till rektorn. Efter det fattades ett beslut om att bygga över det branta berget på skolgården med en stor trätrappa som barnen kan sitta på.

Men i över ett år efter olyckan ansåg kommunen att det räckte med att ha ett staket, liknande ett kravallstaket, uppsatt för att hindra barnen från att leka på berget.

Mammans målsägarbiträde, advokat Emma Persson, säger att det är bra att ett åtal nu närmar sig.

– Hans mamma är väldigt stark och hanterar detta så bra man bara kan, trots den mardröm Adils död är för henne och övriga i familjen. Det enda tänkbara nu menar jag är att det blir ett åtal och att de ansvariga ställs till svars för det här, säger Emma Persson.

Både dåvarande rektor på Sjumilaskolan och Göteborgs stad förnekar brott.

ANNONS