Adil, 8, dog efter fallet – tog en timme innan ambulansen kom

Publicerad 2023-11-19

Adil, 8, ramlade från ett berg på skolgården och slog huvudet i asfalten. Efteråt visade han flera tecken på en allvarlig skallskada.

Trots det dröjde ambulansen en timme. 

Adil dog senare på sjukhus. 

– Jag tänker på Adil hela tiden. Han är min son. Jag älskar honom så mycket, säger mamma Waafa.

Det började som en helt vanlig skoldag. Adil, 8, tog sin ryggsäck och sin mammas hand och promenerade med sina syskon mot Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg. En glad och sprallig kille som alltid fick sin mamma att le.

Det här blev hans sista dag i skolan.

Mitt på Sjumilaskolans avlånga skolgård finns ett brant berg. Fallhöjden kan vara upp till flera meter, beroende på var på berget man mäter. 

Nedanför berget: hård asfalt.

På lunchrasten ramlade Adil ned från berget och slog huvudet i marken. Han fick så allvarliga skallskador att han senare avled på sjukhus.

”Jag har burit honom i nio månader i magen och nu kan jag inte få tillbaka honom”.

Ett och ett halvt år har nu gått och Adils mamma Wafaa vill veta hur det kunde bli så fel, när varken skola eller kommun i dag säger att några misstag begåtts.

– Jag tänker på Adil hela tiden. Han är min son. Jag älskar honom så mycket. Jag har burit honom i nio månader i magen och nu kan jag inte få tillbaka honom, säger hon.

Tiden efter Adils död har varit slitsam för Wafaa och Adils fyra syskon. Mamman berättar att Adils syskon Adnan, Imran, Iman och Iklas alla varit oroliga. Frågorna är många och de förstår fortfarande inte hur det kunde gå så illa att han dog.

– Det gör så ont, säger Adils mamma.

Adil var en sprallig kille som alltid gjorde sin mamma på gott humör.

Med hjälp av dokument, utredningar, journaler, andra allmänna handlingar samt familjens hemliga ljudinspelningar har Aftonbladet granskat vad som hände före och efter olyckan.

Ambulansen dröjde en timme

Efter Adils fall från berget bars han in av några elever i nian som ska ha sett när han ramlade.

Trots att Adil stundtals tappade medvetandet, tog det ambulansen en timme att åka ut till Biskopsgården.

Av utskriften av samtalet till SOS Alarm, som Aftonbladet tagit del av, framgår att biträdande rektor på Sjumilaskolan försökte förklara för sjuksköterskan på SOS Alarm att Adil är ”mycket frånvarande”, har sårskador på huvudet från att han trillat ned för ett berg.

Han säger, enligt urskriften av larmsamtalet, att Adil ramlat ned från ett litet berg och slagit huvudet i asfalt, att han burits in av andra elever och att han har sårskador i ansiktet.

Men sjuksköterskan i telefonen uppmuntrar skolan att be pojkens mamma som är på väg dit att köra honom till en vårdcentral för att titta på honom, så att de inte ska behöva skicka ut en ambulans.

Tiden efter Adils död har varit slitsam för Wafaa och Adils fyra syskon.

Fel i skolans utredning

Men de väljer att vänta på ambulans. Medan de väntar, tas Adil om hand av skolans personal. Sjumilaskolan är en kommunal skola och Göteborgs stad är huvudman. I huvudmannens utredning som offentliggjordes tre månader efter Adils död, står att en skolsköterska var på plats och tog hand om Adil.

”Mamman kom till platsen cirka 10 minuter senare. De som fanns på plats och tog hand om eleven var båda biträdande rektorerna, mentor, skolsköterska och mamman.”

Men det som kommunen skriver i sin utredning är inte helt sant.

I ett av skolans samtal till 112 säger biträdande rektor Ajdin Smajlovic i stället något annat:

”Det som är lite jobbigt i dag är att skolsköterskan inte är på plats just nu den här tiden /../”

Till reportern säger han i dag att en skolsköterska arbetade den dagen men att hon kom först efter en stund. Han har inget svar på varför den informationen saknas i kommunens egen utredning.

– Jag mötte en elev som ramlat och skadat sig, och såg att skolsköterskan inte var där och jag blev orolig när jag inte fick superbra kontakt med honom, förklarar biträdande rektor Ajdin Smajlovic för Aftonbladet.

25 minuter senare ringer biträdande rektor 112 igen. Då har Adils tillstånd försämrats ytterligare.

Tio timmar efter fallet drabbades Adil av hjärtstillestånd på grund av hjärnskadan från fallet.

Först klockan 12.45, över en timme efter att Adil ramlat, kommer ambulansen fram till skolan och kör därefter Adil mot barnintensivvårdsavdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg.

På väg till sjukhuset tappar han medvetandet och syresättningen faller till 85 procent. Sjukvårdarna väcker pojken genom smärtstimulering på bröstbenet.

Mamman vädjade om hjälp

Före olyckan hade Adils mamma i mer än ett år vädjat till skolan om hjälp och stöd för sitt barn. Sjumilaskolan kände till att pojken vid några tillfällen hade lämnat skolområdet och att han dessutom varit sen in från rasterna, så under 2021 satte skolan in en extra resurs åt honom, efter att skolan gjort en orosanmälan till socialtjänsten. 

Skolan ska vid några tillfällen ha ringt till Wafaa och berättat att Adil lämnat området, men utan att veta hur länge han varit borta eller vart han tagit vägen, berättar hon.

– Ibland när jag kom till skolan hade han skrapsår, eller var svullen efter att han slagit sig.

Skolan sa att han klättrat upp i träd och ramlat ned, eller att han varit på taket, och ibland visste de inte var han var, säger mamma Wafaa.

Utredningen från socialtjänsten konstaterade till slut att mamman och Adil inte var i behov av hjälp från socialtjänsten, eftersom skolan (på skoltid) och familjen (på fritiden) bedömdes kunna ge det stöd som behövdes. Mot slutet av utredningen framgår det att situationen i Adils klass lugnat ner sig eftersom skolan anställt en lärare och slutat med vikarierna.

Adils mamma hade länge bett skolan om mer stöd för sin son.

Socialtjänsten gjorde bedömningen att Adil hade behov av en trygg skolmiljö, men att det lugnat ner sig sedan skolan anställt en ny lärare till Adils klass.

Kort efter socialtjänstens beslut drog Sjumilaskolan tillbaka Adils extrastöd.

Huvudmannen: Vi kan inte ha koll på barnen

I kommunens egen utredning från förra året slås det fast att Sjumilaskolan gjort i stort sett allt rätt trots att Adil dog, och att det inte är rimligt att tolka lagen som att skolan ska ha full uppsikt över eleverna under skoltid.

”Skolans tillsynsansvar innebär inte att skolans personal ska ha uppsikt över samtliga elever under varje minut som de vistas i skolan utan i rimlig utsträckning ingripa för att förhindra farliga eller olämpliga situationer eller aktiviteter”, står det i huvudmannens egen utredning av händelserna.

Skolinspektionens rapport som kom bara någon månad senare går åt det motsatta hållet. Tillsynsmyndigheten hänvisar till beslut från Högsta domstolen samt Justitieombudsmannen där det slagits fast att tillsynsansvaret ligger på skolan, eftersom vi har skolplikt i Sverige, och att skolan ska göra en bedömning bland annat utifrån barnets mognad.

”Skolinspektionen kan således konstatera att det rör sig om en yngre elev i lågstadiet som tidigare har varit rymningsbenägen och därmed bedömts vara i behov av utökad tillsyn”, står det i Skolinspektionens beslut från sommaren 2022. 

I samma beslut konstaterar Skolinspektionen att Adil har lämnat ett övervakat område, utan att rastvakterna har upptäckt det. 

När Adil föll ned från berget fanns här inget staket längst ned och barnen kunde utan problem ta sig upp. Problemen med berget var kända, säger personal som Aftonbladet varit i kontakt med. Trots det, och trots en stor renovering av skolgården för några år sedan, hade inga skydd satts upp. 

– Skolans personal hade flera gånger sagt till barnen att de inte fick leka där, säger en anställd vid skolan. 

”Ibland när jag kom till skolan hade han skrapsår, eller var svullen efter att han slagit sig”, säger mamma Wafaa.

Kommunen: sätt upp en varningsskylt

Aftonbladet har begärt ut ett hundratal dokument från Göteborgs stad som rör Sjumilaskolan. Ett av dessa dokument som kommunen lämnat ut är en handskriven A4-sida från en av skolans tidigare rektorer, som där radar upp möten med kommunens lokalförsörjning då skolan enligt dokumentet ska ha påtalat riskerna med berget på skolgården. 

På ett byggmöte med kommunens lokalförvaltning 2018 ska Sjumilaskolan, enligt dokumentet, ha tagit upp riskerna med att ha ett brant berg på skolgården. Skolan ska då ha bett kommunen om en nedfallsmatta. Men kommunen ska i stället ha föreslagit att sätta upp en skylt med budskapet “klättring förbjuden”. I dokumentet står: 

”Skolan tydliggjorde att det inte tar bort risken och dessutom förutsätter det att alla barn kan läsa och kan svenska.”

Men trots att de ska ha varnat för problemet så lämnades berget utan åtgärd.

Glad och busig kille

Adils mamma beskriver en glad och busig kille med eget Tiktok-konto, som ville bli youtuber.

En kille som tyckte om att springa och att klättra. Varje fredag besöker hon hans grav i Göteborg.

– Jag brukar titta på hans filmer för att höra hans skratt, jag älskar det skrattet så mycket. Mina vänner och familj säger att jag inte ska titta för mycket för det är inte bra att fastna. Men jag kan inte, säger hon.

Först efter Adils död sattes ett metallstaket upp för att barnen inte ska kunna ta sig upp på berget. Men under reporterns besök på skolgården på försommaren, mer än ett år efter Adils död, fanns fortfarande spår efter barn på berget. Några bitar plusplus, en grön trasig spade. 

Ett och halvt år senare, när årets hösttermin började, har kommunen skjutit till pengar för att bygga över berget med en trätrappa som barnen kan sitta på.

Berget på Sjumilaskolans skolgård. Först efter Adils död sattes staket upp för att barnen inte ska ta sig upp.

ANNONS