Äldre lämnades utan mat på boende

TT

Publicerad 2023-02-21

Flera missförhållanden har upptäckts på ett äldreboende. Arkivbild.

Ett antal allvarliga brister har upptäckts vid ett äldreboende i Lekebergs kommun, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Bland annat har vissa boende inte fått lämna sina sängar på flera dagar eller lämnats med överfulla inkontinensskydd.

Lekebergs kommun konstaterade redan i fjol att det fanns brister vid boendet, och efter en uppföljning under december och januari har ytterligare en rad allvarliga missförhållanden konstaterats. De gäller bland annat vårdplaner, hygien och attityd hos personal.

I kommunens utredning nämns situationer där boende inte fått mat, inte kunnat nå den mat de fick, inte blivit rakade eller duschade tillräckligt ofta samt fått rena kläder för sällan. Utredarna konstaterar att de boende haft en ”väldigt fattig vardag”.

Missförhållandena har uppdagats efter en lex Sarah-anmälan.