Här är nya IPRED-lagen

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-12-04

Småskalig fildelning inte i lagförslaget

Justitieminister Beatrice Ask och skådespelaren Joakim Nätterqvist på dagens presskonferens där den nya fildelningslagen, Ipred, presenterades.

I dag presenterade justitieminister Beatrice Ask det nya förslaget till fildelningslag, IPRED, som är tänkt att stoppa fildelarna.

Här är huvuddragen i lagen, som ska träda i kraft 1 april.

Bland annat kommer den nya fildelningslagen inte att beröra nedladdning av enstaka verk.

Regeringsförslaget innebär att svensk domstol på samma sätt som i många andra länder ska kunna besluta att en internetleverantör ska ge rättighetsinnehavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska alltså bara få ske när en domstol har beslutat om detta.

Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och då väga rättighetsinnehavarens behov av information mot andra intressen, bland annat den enskildes integritet. Det kommer att krävas intrång i form av nedladdning eller fildelning av viss omfattning för att rättighetsinnehavaren ska få ut uppgifterna. Det innebär att uppgifterna om vem som står bakom en viss IP-adress normalt ska lämnas ut då det är fråga om uppladdning, det vill säga när man tillgängliggör, exempelvis via fildelning, en film eller låt via internet. Handlar det enbart om nedladdning kommer det däremot i normalfallet att krävas att det är fler än ett par, få verk, som laddats ner.

Den person som står bakom abonnemanget är inte alltid den person som också har begått brottet. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få ut skadestånd går frågan vidare till domstol. I en rättegång måste rättighetshavaren bevisa att det är personen bakom abonnemanget som också ligger bakom den olagliga nedladdningen eller uppladdningen.

Det skadestånd som döms ut ska stå i proportion till den skada som har skett. Det kommer inte gå att få ut en jättesumma för en enstaka nedladdning.

Den nya lagen ska inte gälla retroaktivt. Den kommer alltså bara att gälla intrång som har gjorts efter den att lagen har trätt i kraft. Tänkt datum är den 1 april nästa år.

Regeringen kommer att utvärdera hur lagen används. Bland annat vill man veta om rättighetshavarna i första hand riktar in sig mot intrång som sker i stor omfattning.

Följ ämnen i artikeln