Läsarna: Fler poliser på gatorna

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-08

Brå: Det behövs flera olika åtgärder

Brottsligheten minskar om antalet poliser på gatorna ökar.

Det tror många av aftonbladet.ses läsare.

Men enligt Brå behövs flera olika typer av åtgärder för att minska brottsligheten.

Mer än 9 av 10 läsare som svarade på aftonbladet.se:s fråga "Tror du att brottsligheten minskar med fler poliser på gatorna?", svarade ja. Vid 15-tiden på tisdagen hade över 12 000 personer röstat.

Och i forumet på aftonbladet.se gick diskussionen om polisens arbete varm. Många menade att fler poliser på gatorna skulle ge en ökad trygghet.

– De rullar runt på torg och trottoarer när de istället skall ut och visa sig som person och inte visa sin fina bil! På så sätt blir polisen också en "mjuk" varelse, en människa och inbjuder därmed till kontakt som leder till förtroende, skriver signaturen "Taste51".

Falsk trygghet?

Andra menade att känslan av trygghet enbart skulle vara falsk. En av dem var signaturen "Att se genom dimman" som menade att man är naiv om man tror att brotten minskar om man ser poliser på stan:

– Det är falsk trygghet att se en polis gå fram och tillbaka på ett torg när man vet att frisören, tobaksaffären,pizzerian gör enorma pengar på skattefusk, svarta affärer, cigaretter, knark, sprit och smuggelresor.

Felipe Estrada som är chef för forskningsenheten vid Brottsförebyggande Rådet är tveksam till om folk känner sig mer trygga om fler poliser patrullerar gator och torg.

– Det är inte helt säkert. Utifrån internationella studier har medborgare i samhällen där man satsar väldigt mycket på poliser jämfört med BNP inte en högre tillit än vad man har i exempelvis Skandinavien där man satsar en mindre del av BNP på polisen. Det är också viktigt att andra saker görs mot brottsligheten, säger han till aftonbladet.se.

Minskar brottsligheten med fler poliser på gatorna?

– Fler synliga poliser har en potential att förhindra brott men poängen är nog att man inte ska fokusera på en enda brottsförebyggande åtgärd utan många samtidigt.

Föräldraansvar

Men många läsare kom med egna förslag på hur brottsligheten kan minskas. Signaturen "Michael123" menade att föräldrar måste ta ett större ansvar för sina barn.

– Föräldrar måste även fostra sin barn så att dom kan skilja mellan rätt och fel, skrev han.

Flera andra höll med, däribland signaturen "Johnny M".

– Det krävs inte bara fler poliser på stan för att minska ungdomsvåldet, mm. Framför allt borde fler föräldrar bry sig om vad sina barn gör på kvällarna. Fler föräldrar på stan! Det är alldeles för enkelt att skylla på skolan och polisen.

Felipe Estrada menar att de vuxna i samhället har en viktig funktion att fylla.

– Inte minst föräldrar har det. Men att man har någorlunda jämlika samhällen, med liten fattigdom och låg arbetslöshet är viktigt. I ett samhälle som präglas av välstånd har man en ökat tillit och förtroende mellan människor och då minskar riskerna för våld.

Hur stort ansvar bär föräldrarna?

– Ökad föräldraansvar är enkelt att säga. Men verkligheten är mer komplicerad. De ungdomar som har det svårast kan ha föräldrar med större problem. Där gäller det att underlätta för föräldrarna med exempelvis med föräldrautbildningar. Ska man vara en väl fungerande föräldrar är arbete och en bra bostad viktigt. Att känna en delaktighet med samhället och med varandra är viktigt i sammanhanget. Sådant fås inte enbart genom polisiära åtgärder, säger Felipe Estrada.

Arbetslösheten

Andra menade att arbetslösheten är en del i problematiken med kriminalitet i samhället. Signaturen "Gust" ansåg att det borde anordnas kommunalt arbete till människor i utanförskap:

– Alla som är friska och arbetsförmögna ska arbeta. Om ungdomar inte vill gå i gymnasiet ska de få möjlighet till jobb här.

Enligt "Gust" skulle lönen vara mycket låg men löna sig eftersom målet skulle vara att arbetet skulle bli en inkörsport i arbetslivet.

Det fanns många förslag i aftonbladet.se:s forum om hur man skulle kunna minska kriminaliteten i samhället och debatten fortsätter där.

ANNONS