Katt- och hundpäls totalförbjuds

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-08-28

Det ska bli straffbart att importera och sälja hund- och kattpäls från årsskiftet.

Regeringen har överlämnat ett lagförslag med den innebörden till lagrådet för granskning.

EU:s medlemsländer beslutade i fjol att förbjuda handel eller import av hund- och kattpäls i hela EU från och med i år. Orsaken till förbudet är att uppfödningen av djuren ofta sker under grymma former, framför allt i Kina men även i en del andra länder.

Motverka uppfödning

Förbudet ska motverka uppfödning av katter och hundar för att få fram pälsar som sedan används i kläder och kramdjur. Konsumenterna ska vara säkra på att päls av katt och hund inte förekommer på marknaden.

Regeringen har nu utarbetat ett förslag till straff för den som bryter förbudet och överlämnade på torsdagen förslaget till lagrådet för granskning. Den som bryter mot förbudet ska kunna dömas till böter enligt lagen om straff för smuggling.

Finns bevis

Jordbruksverket ska se till att lagen följs, medan det blir tullens och polisens uppgift att beivra överträdelser mot förbudet.

Enligt EU-kommissionen finns det bevis för att hund- och kattskinn utifrån säljs i Europa. Men de säljs nästan aldrig under rätt beteckning, utan uppges komma från andra djur.

Leksaker

Det är känt att skinn i pälsbrämade kläder och en del mjuka leksaker ibland kommer från hund och katt.

Lagen föreslås träda i kraft den 31 december 2008.

TT