Politiker gav sig själva toppjobb

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2002-06-17

Moderater tjänade miljoner på att låsa ute konkurrenterna

Kommunskandalen i Värmdö växer.

Moderata politiker med egna företag fick uppdrag av kommunen utan att behöva konkurrera med andra bolag.

Politikerna tjänade miljoner på de fördelaktiga avtalen - som de slöt med sina partivänner i kommunledningen.

Gatu- och räddningsnämnden i Värmdö kommun drogs under hela 1990-talet med stora budgetunderskott.

Ingen upphandling

Samtidigt kunde moderata politiker sluta affärsavtal med nämnden. Vid flera tillfällen fick inga andra företag chansen att ge ett lägre bud, avslöjar Svenska Dagbladet i dag.

Företaget som sköter drift och underhåll av kommunens radiomaster ägs av en moderat politiker. Han fick avtalet utan upphandling på 1980-talet. 1995 ut-ökades det, även då utan att andra intressenter fick lämna anbud. Avtalet gäller fortfarande. Politikern får 60 procent av kommunens intäkter från radiomasterna.

En annan moderat politiker har sedan tio år tillbaka arrendet för en parkeringsplats. När avtalet utökades 1994, med fler parkeringsplatser och högre taxor, skedde ingen upphandling. Sedan dess har avtalet förlängts fem gånger utan upphandling. Arrendet är 49 000 kronor per år. Bolaget som politikern driver omsatte år 2000 drygt 3 miljoner kronor. Parkeringsavgifterna går oavkortat till politikern.

Höjning utan protest

Två moderata politiker vann en upphandling om att ta hand om kommunens renhållning. Men redan året efter höjde de priset med 22 procent - utan protester från kommunens sida.

Ingen av politikerna tycker, enligt Svenska Dagbladet, att det är något problem att skilja på rollerna som politiker och entreprenör.

Den nuvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Lars Bryntesson (s), håller inte med.

- Jag tycker inte att det är lämpligt att vara uppdragstagare och uppdragsgivare samtidigt. Det är svårt att hålla isär rollerna.

De nya uppgifterna läggs till en lång rad avslöjanden om misstänkta oegentligheter i Värmdö kommun. Den gamla ledningen föll i maj 2001. Sedan dess har den nya fempartikoalitionen satt i gång omfattande internutredningar om vad som hände under 1990-talet. Uppgifterna om brotten mot upphandlingslagen är helt nya för Lars Bryntesson.

- Vi kommer naturligtvis titta på det här. Men jag kan ännu inte dra några slutsatser om avtalen ska brytas eller omförhandlas.

"Vilda Västern"

Kommer ni att polisanmäla?

- Först vill jag ha fakta på bordet. Det har varit Vilda Västern i vår kommun, det är uppenbart. Men just därför känns det viktigt att inte fortsätta att skjuta åt alla håll.

Fakta/ Värmdö-skandalen

Jens Kärrman