”Jag behöver bara byta glödlampor”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-05-27

Aftonbladet.se:s EU-valsbevakning del 5: Klimatet.

EU:s klimatpolitik ska rädda världen.

Jag behöver bara byta glödlampor.

Nu fortsätter aftonbladet.se sin rapportering inför EU-parlamentsvalet den 7 juni.

I dag tar vi upp den fråga som ni läsare tycker är den näst viktigaste: Klimatet.

Om några veckor kommer Mohamed Nasheed till Stockholm. Han är Maldivernas president och om 100 år kan hans land ligga under vatten. I alla fall om medeltemperaturen på jorden fortsätter att stiga.

På plats i Stockholm kommer Maldivernas president troligen att vilja veta vad vi i Sverige och rika Europa tänker göra för att rädda hans land och hela världen undan katastrofen. Han kommer förmodligen få höra att Sverige är bäst i världen och att den Europeiska unionen är den bästa unionen av alla när det gäller att minska växthusgasutsläppen.

Dyrare att förorena

Tillsammans har våra EU-parlamentariker och miljöministrar kommit överens om sifferkombinationen 20-20-20.

Kort sagt handlar det om att medlemsländerna när år 2020 är här ska ha minskat utsläppen av farliga växthusgaser med 20 procent. Följer övriga världen med tåget ska siffran upp till 30 procent. Vi européer ska också använda mindre energi och köra bilar på annat än bensin. Och så ska det bli dyrare för industrin att släppa ut koldioxid genom att handeln med utsläppsrätter utvecklas. Allt görs inte på hemmaplan. Vi betalar även för att mindre bemedlade länder ska få ner sina utsläpp. Sveriges regering har bestämt att runt en tredjedel av just våra utsläppsminskningar ska ske i andra länder.

Frågar Maldivernas president mig vad jag som rik svensk tänker göra för att undvika katastrofen blir jag tvungen att svara något i stil med: Jag kommer inte att göra så mycket alls, faktiskt.

Billigare med miljövänligt

Eller jo, lite. Får jag råd att köpa en bil väljer jag nog en miljövänlig. Det blir ju billigare. Sveriges regering, som på egen hand bestämmer hur just Sverige ska nå EU:s mål, gillar skattemoroten och föreslår att alla nya miljöbilar från och med årsskiftet ska slippa fordonsskatt de första fem åren. Frågar Maldivernas president däremot en bonde kommer han ilsket att svara att jo, tack, regeringen har sett till så att min dieseldrivna traktor blir betydligt dyrare att köra. 40 öre per liter kommer energiskatten på diesel att höjas med.

För min del kan det på sikt bli lite dyrare att flyga eftersom flyget ska in i systemet med utsläppshandel. Och allt jag gör som på något sätt leder till utsläpp av koldioxid kommer med tiden att kosta mer. Men det är ingenting nytt. Sverige har under lång tid använt koldioxidskatt för en bättre miljö.

Med tanke på att vi ska rädda världen i allmänhet och Maldiverna i synnerhet från undergång känns mina insatser ganska ynkliga. Tur då att våra parlamentariker vid sidan om klimat- och energipaketet även har ägnat sig åt ekodesign.

Byta glödlampor

Genom det så kallade ekodesigndirektivet kommer jag och alla andra EU-invånare inom de närmaste åren att tvingas byta ut våra gamla vanliga glödlampor mot lågenergilampor. Elåtgången för belysning i svenska hem ska på så sätt halveras. Köper jag en ny tv, en disk- eller tvättmaskin kommer dessa i framtiden dra mindre energi jämfört med tidigare, allt tack vare ekodesigndirektivet.

Men räcker mina, Sveriges och EU:s insatser? Nej, säger bland annat Naturskyddsföreningen. Mycket mer måste till för att temperaturen på jorden inte ska fortsätta stiga och Maldiverna om 100 år ligga under vatten. Maldivernas president vill höra att vi i rika Sverige och EU tänker minska våra egna utsläpp betydligt mer än vad

som nu planeras. Bara det tillsammans med insatser i fattiga länder kan hindra katastrofen.

Och med tanke på att jag som genomsnittlig svensk släpper ut runt 5,6 ton koldioxid per år medan en genomsnittlig maldivier står för runt 2,4 ton varje år vore det väl inte mer än rätt.

Nästa vecka: EU och pengarna.

Så mycket ska utsläppen ner

EU:s gemensamma mål är att utsläppen av växthusgaser ska ner med 20 procent till år 2020 (jämfört med 1990 års nivå). Rika länder ska göra mer medan fattigare länder till och med får öka sina utsläpp. Allt för att välståndsskillnaderna mellan EU:s länder ska minska.

Belgien: - 15 %

Bulgarien: + 20 %

Cypern: - 5 %

Danmark: - 20 %

Estland: + 11 %

Finland: - 16 %

Frankrike: - 14 %

Grekland: - 4 %

Holland: - 16%

Irland: - 20 %

Italien: - 13 %

Lettland: + 17%

Litauen: + 15 %

Luxemburg: - 20 %

Malta: + 5 %

Polen: + 14 %

Portugal: + 1 %

Rumänien: + 19 %

Slovakien: ´+ 13 %

Slovenien: + 4 %

Spanien: - 10 %

Storbritannien: - 16 %

Sverige: - 17 % (Vi går frivilligt längre än vad EU kräver och har som mål att minska utsläppen med 40 procent år 2020)

Tjeckien: + 9 %

Tyskland: - 14 %

Ungern: + 10 %

Österrike: - 16 %

EU och glödlamporna

Elanvändningen ska ner och därför måste glödlamporna bort.

Så här ska det gå till.

September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor samt klara 100 watts glödlampor.

September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor.

September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor.

September 2012: Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor.

September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor.

September 2016: Skärpta krav på halogenlampor.

Förbuden gäller import till EU. De lampor som redan finns innanför EU:s gränser när förbuden träder i kraft kommer även i fortsättningen att säljas.

Besparing: 40 TWh i hela EU. En halvering av elanvändningen för hembelysning i Sverige.

Alternativ till glödlampor: Lågenergilampor.

Följ ämnen i artikeln