Rådjur och harar bakom ökning av TBE

TT TT TT

Publicerad 2018-08-29

Rådjuren bär en stor del av skulden bakom de senaste årens kraftiga ökning av antalet TBE-fall, visar forskning.

Det finns ett direkt samband mellan antalet rådjur och risken att smittas med TBE. Ju fler rådjur, desto fler drabbas av den fruktade sjukdomen.

Sedan mitten av 1980-talet går kurvan över antalet personer som insjuknat i fästingburen hjärninflammation (TBE) brant uppåt. Förra året rapporterades 391 fall av TBE till Folkhälsomyndigheten, vilket var nytt rekord.

Vad denna ökning beror på har varit omdiskuterat, men nu kan forskare vid bland annat Uppsala universitet visa att det finns ett starkt samband mellan antalet TBE-fall och antalet rådjur, kronhjortar och harar samt deras geografiska utbredning.

– Vår forskning visar att det finns en statistisk korrelation mellan dem som är väldigt stark. Den kraftiga ökningen av antalet TBE-fall som vi haft under flera år är alltså en följd av den ökning av rådjurspopulationen som inträffade i slutet av 1980-talet. Dessförinnan var ju rådjur inte så vanliga, men i början av 1990-talet fanns det en miljon rådjur, säger Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

Olika värdar

Thomas Jaenson och hans kollegor har bland annat analyserat fler än 400 vetenskapliga studier som handlar om fästingens och dess värddjurs ekologi samt TBE-virusets epidemiologi. Utöver detta har de även analyserat var TBE-fall inträffat de senaste decennierna, samt tagit del av avskjutningsdata från Jägareförbundet.

– Fästingar kan ha olika värddjur, men rådjur, harar och kronhjortar är de djur som bäst korrelerar med antalet TBE-fall. Om rådjuren ökar inom ett visst område, så ökar antalet TBE-fall ett eller två år senare, säger Thomas Jaenson.

Forskningen, som presenteras i Parasites and Vectors, visar också att ett enda rådjur kan vidmakthålla en väldigt hög fästingtäthet inom en mindre yta.

Knepigt samband

– Därför skulle det inte hjälpa särskilt mycket om man sköt av stora dela av rådjursstammen. I så fall skulle man vara tvungen att skjuta nästan vartenda rådjur. Däremot finns det kommuner, som Lidingö, som aktivt gynnat förekomsten av hjortdjur. På Lidingö finns mycket fästingar och där kan man säga att kommunen indirekt bidragit till att öka risken för att drabbas av fästingburna sjukdomar, säger Thomas Jaenson.

Sambanden mellan fästingar och vissa djur är dock inte så enkla och raka som de kanske låter.

– Tvärtom är de väldigt komplicerade med en rad olika faktorer som påverkar förekomsten av TBE. Antalet rådjur är en sådan faktor. Variationer i nederbörden, temperaturen och antalet mindre däggdjur är andra faktorer. Därför vore det jättesvårt att ta fram en beräkningsmodell om vi vill veta hur många TBE-fall vi kommer att få framöver. Att bara titta på antalet rådjur räcker inte, säger Thomas Jaenson.

Följ ämnen i artikeln