Bildt: "En mörk dag i Europa"

Publicerad 2014-02-19

Utrikesminister Carl Bildt (M) uppger att ryska påtryckningar ligger bakom utvecklingen i Ukraina.

– President Janukovic har blod på sina händer i dag. Jag fruktar mer blod och våld, säger han i riksdagen i dag.

– Carl Bildt borde vara tydligare med sanktioner, svarar Urban Ahlin (S).

– Det är en mörk dag i Europa i dag. På gatorna i en av våra huvudstäder dödas människor, säger Carl Bildt under riksdagens utrikespolitiska debatt som pågår under onsdagsförmiddagen..

Bildt säger att EU genom Östliga partnerskapet, Bildts egen baby , öppnat dörren för Ukraina. Östliga partnerskapet lanserades 2009 efter ett initiativ från Sverige och Polen. Sex östeuropeiska grannländer till unionen: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland, erbjöds fördjupade politiska och ekonomiska relationer med EU. I gengäld kräver EU att länderna genomför ekonomiska och demokratiska reformer.

– Alla problem hade inte lösts, men Ukraina hade varit på väg mot en ljusare framtid. Men starka krafter har verkat för att det inte skulle ske. Det är därför ansvaret nu så tydligt ligger där det ligger. I dag har president Janukovic blod på sina händer. Jag fruktar att vägen Ukraina slagit in på kommer leda till ännu mer blod och våld. Jag fruktar att Ukraina nu går mot ännu mörkare dagar, säger Bildt.

”Känner för situationen i Ukraina”

Carl Bildt läste ur regeringens utrikespolitiska deklaration.

– Vi känner för situationen i Ukraina, fördömer allt våld och förordar en politisk lösning. Från EU:s sida är vi redo att stödja den reformpolitik som detta land så desperat behöver. Och på samma sätt står vi redo att vidta åtgärder om regimen i stället väljer repressionens och brutalitetens kortsiktiga väg.

Ger Ryssland stort ansvar

Han och regeringen ger Ryssland stort ansvar för utvecklingen:

– Vi ser, i land efter land i vårt östeuropeiska grannskap hur oacceptabla ryska påtryckningar och hot, utifrån nollsummespelets felaktiga logik, riktas mot dem som söker närmare samarbete med EU. Sverige fortsätter att vara en av de starkaste tillskyndarna av Östliga partnerskapet som ett ankare i ländernas modernisering.

– Vi vill se en relation med Ryssland som vilar på respekt för internationella spelregler, institutioner och principer. Åtgärder inom världshandelsorganisationen WTO måste följas och Europarådet måste följas och uppmuntra till en utveckling mot ett mer pluralistiskt och ett mer demokratiskt Ryssland. EU måste påtala de omänskliga övergreppen mot mänskliga rättigheter inte minst mot HBTQ-personer och den ökande repressionen mot det civila samhället.

”Presidenten har ansvaret för våldsspiralen”

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin inleder även han sitt anförande i Plenisalen med att ta upp Ukraina:

– I dag i en huvudstad i Europas geografiska mitt brinner eldar och krypskyttar ligger på talen, därför att människor vill visa var de hör hemma. De vill visa att deras framtid ligger i Europa. Presidenten Janukovic har våldsmonopolet och ansvaret för våldsspiralen som nu pågår.

Ahlin efterfrågade större tydlighet hos Bildt:

– EU och Carl Bildt borde i dag vara tydliga med att de som i dag begår övergrepp på Kievs gator ska få riktade sanktioner mot sig.

Ahlin tar även upp att sedan Östliga partnerskapets lansering har östländerna som ingår haft en negativ utveckling. 

– Partnerskapet saknar viktiga komponenter för att vara den kraft för förändring som behövs, säger Ahlin.

”Det allra viktigaste har saknats”

Enligt Ahlin har partnerskapet getts för lite resurser för att kunna satsa pengar som behövts för nödvändiga reformer.

– Det allra viktigaste har saknats: medlemskapsperspektiv. EU lider av utvidgningströtthet och har inte velat ge dessa länder den rätt att söka medlemskap som de borde fått. Det har det Östliga partnerskapet inte kunnat erbjuda. Vi i Socialdemokraterna ser att man från EU bör erbjuda länderna medlemskap.

– Svaret måste vara: ni är välkomna att bli medlemmar i den Europeiska unionen, när ni uppfyller de kriterier som krävs. Det borde vara ett tydligt från Carl Bildts sida. Han pratar om EU-perspektiv, inte om medlemsperspektiv.