Minkbranschen om stoppet: "Har förståelse"

Cecilia Klintö/TT

Publicerad 2021-01-27

Svensk minknäring sätts på paus – inga nya minkvalpar får födas i år. De flesta avelsdjur som finns kvar i Sverige är immuna mot coronaviruset, men skulle hundratusentals nya valpar födas bedöms riskerna för nya utbrott som alltför stora.

– Det är ett beslut som vi givetvis accepterar. Vi har förståelse för att man utifrån en försiktighetsprincip, med den kunskap som finns i dag, fattar det här beslutet, säger Jörgen Martinsson, vd för branschorganisationen Svensk mink.

Men han är missnöjd med att ersättningsfrågan inte är avgjord. Jordbruksverket ska nu pröva vilken kompensation minkuppfödarna ska få för ett helt år utan intäkter.

– Detta är i princip ett näringsförbud i tolv månader. Men vi har kvar våra avelsdjur och vi har kvar våra gårdar. Det är väldigt mycket arbete och kostnader, men inga intäkter, konstaterar Jörgen Martinsson.

Säkerhetsbedömningar bakom

Beslutet att pausa minkuppfödningen har fattats av Jordbruksverket efter säkerhetsbedömningar som gjorts av Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Man har utvärderat risken för nya utbrott och bland annat tagit intryck av utvecklingen i andra länder och vad man vet om infektionens dynamik, berättar SVA:s generaldirektör Ann Lindberg.

Slutsatsen är att smittspridning på minkfarmar inte går att förebygga med tillräcklig säkerhet.

– Så länge som vi har den här samhällsspridningen så kommer den här risken att kvarstå, säger Ann Lindberg.

Smitta hos fler

Under hösten konstaterades coronautbrott på 13 minkfarmar i Blekinge. Senare har antikroppstester på andra svenska minkfarmar visat att merparten av minkarna är immuna även på dessa gårdar – smittan har alltså även funnits där, utan att det har varit känt.

– Nu står vi inför ett nytt läge när minknäringen går mot parningstid, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Hur mycket kompensationen till minkfarmarna kommer att kosta skattebetalarna har finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ingen siffra på. Vilka belopp som ska betalas ut kommer att avgöras av Jordbruksverket.

TT: Är ambitionen att de ska få full kompensation för intäktsbortfallet?

– Det är en fråga som den ansvariga myndigheten får svara på och de följer ju den ordinarie lagstiftningen som vi redan har i dag. Det finns gott om andra exempel där vi har fått in salmonella och fågelinfluensa och där ersättning sedan utgår för de kostnader man har. De kommer att följa samma principer i det här fallet, säger Bolund.

Djurhållningen granskas

Regeringen kommer också att ge Jordbruksverket och SVA i uppdrag att granska djurhållningen i syfte att minska uppkomsten och spridningen av nya smittor som har betydande påverkan på folkhälsan. Regeringen vill ha förslag på ytterligare åtgärder för att minimera risken.

– Vår minkindustri utgör fortsatt ytterligare en riskfaktor att ta hänsyn till när det gäller kampen mot coronan. Smitta i minkbesättningar skulle kunna utgöra en reservoar för viruset och bidra till att vi får en fortsatt spridning till människor, säger Per Bolund.

På frågan om vad minknäringen har för framtid i Sverige svarar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att beslutet om att pausa uppfödningen av nya minkar fattats på grund av rådande pandemi.

– Huruvida man ska ha eller inte ha en näring handlar i sådana fall om att ge näringsförbud. Det är en betydligt större fråga som skulle kräva att man utredde den, tittade på alla konsekvenser och hur det är förenligt med grundlagen exempelvis.

Hon tillägger att den diskussionen kanske kommer framöver, men att det är en senare fråga.

Rättad: I en tidigare version angavs fel titel på landsbygdsministern

Följ ämnen i artikeln