Världens största sjö har kartlagts

Johan Nilsson/TT

Publicerad 2021-06-11

Paratethyssjön sträckte sig från Alperna bort mot Kazakstan. Vattnet var bräckt, ungefär som i Östersjön. När sjön krympte ökade salthalten. De enda större vattenmassor av sjön som fortfarande finns kvar är Svarta havet och Kaspiska havet.

När kontinentalplattorna brakade in mot Europa bildades inte bara Alperna, utan också världens största sjö. Kring sjön utvecklades många av de djur som lever än i dag, fast på den afrikanska savannen.

Sjön sträckte sig ända från Alperna till dagens Kazakstan. Den täckte 2,8 miljoner kvadratkilometer, större än Medelhavet, och den härbärgerade mer än 1,77 miljoner kubikkilometer vatten, vilket är mer än tio gånger så mycket som all världens sjöar innehåller i dag.

Paratethyssjön var ett resultat av när olika kontinentalplattor krockade mot den eurasiska plattan, till vilken vi själva tillhör, för en sisådär tolv miljoner år sedan. Kollisionen innebar att det stora Thetyshavet öster om urkontinenten Pangea snörptes av. Kvar blev Medelhavet och en gigantisk sjö, den största som någonsin existerat.

I två olika arbeten har nu forskarna kartlagt den jättelika sjöns geologiska och biologiska historia, skriver Science News.

Mindre djur

Fossilfynd visar att sjön var hemvist för en rad unika växter och djur, däribland världens minsta val, som inte var längre än tre meter. Där fanns också delfiner och sälar.

Djuren var inte sällan miniatyrversioner av dem som fanns (och finns) i öppna havet. Antagligen, skriver forskarna i tidskriften Scientific Reports, var storleksförändringarna ett resultat av när sjön började krympa.

Till en början tros vattnet i den förhållandevis grunda sjön ha varit bräckt, ungefär som i Östersjön. Men klimatförändringar fick sjön att minska drastiskt i storlek vid åtminstone fyra tillfällen under dess fem miljoner år långa existens. Vattennivån sjönk, vid ett tillfälle så mycket som 250 meter, vilket fick salthalten att skjuta i höjden, samtidigt som de marina däggdjuren blev allt mindre.

Sjön försvann

När vattnet drog sig tillbaka omvandlades den forna sjöbottnen till vida grässlätter, frodiga betesmarker som fungerade som ”hot spots” för evolutionen. För det var här som getter, antiloper samt förfäderna till dagens elefanter och giraffer för första gången såg dagens ljus, tror forskarna.

En längre period av torka för cirka sju miljoner år sedan, drev dock djuren söderut, mot Afrika, där ättlingarna till dessa djur lever än i dag. För Paratethyssjön gick det däremot sämre. Sjön försvann. Kvar blev Svarta havet och Kaspiska havet, som båda två är rester av det som en gång i tiden var världens största sjö.