Vården ska stärkas inför kris och krig

Peter Wallberg/TT

Publicerad 2021-03-26

Vårdens beredskap inför krig och kris ska stärkas. Arkivbild.

Vården ska stärka sin beredskap och kapacitet inför krig och kris.

Bland annat ska en nationell masskadeplan tas fram för hur vården ska hantera extrema lägen där många skadas samtidigt.

– I en situation av krig och kris då man på väldigt kort tid har ett väldigt stort behov i vården, då måste man vara beredd på hur man ska hantera de situationerna, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen ger därför Socialstyrelsen flera olika uppdrag i syfte att stärka beredskapen inför krig och kris.

En nationell masskadeplan ska ligga till grund för regionala planer för att hantera mycket stora olyckor eller krig.

Socialstyrelsen ska också ta fram särskilda prioriteringsprinciper för vård och fördelning av vårdresurser vid extrema situationer som krig.

Det är, enligt Hallengren, "lite smådelikat att diskutera", men hon konstaterar samtidigt att vården behöver göra prioriteringar varje dag.

– Men det är klart att blir det extraordinära situationer eller krig så måste man ha en beredskap för det, säger socialministern.

Dubbla vårdplatserna

Socialstyrelsen får även i uppdrag att sammanställa den nationella vårdkapaciteten. Tanken är att ha ett underlag för att snabbt kunna dubblera antalet vårdplatser jämfört med fredstid.

Ytterligare ett uppdrag är att utreda hur den nationella sjuktransportförmågan ska kunna stärkas. Till exempel om transporter kan ske på annat sätt än med ambulanser.

– Det kan handla om både akuta sammanhang där man behöver flytta patienter, men det kan också handla om att man behöver flytta runt för att se till att man utnyttjar den kapacitet som finns på ett bättre sätt, säger Hallengren

Socialstyrelsen ska dessutom utreda möjligheterna för att skapa ett nationellt register över blodgivare.

– Det kan komma till stor nytta inte minst i krigstid , säger Hallengren.

Regeringen har också kommit överens med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att ge 200 miljoner kronor till SKR:s arbete med det civila försvaret under 2021.

Bakgrunden till de olika uppdragen till Socialstyrelsen är den totalförsvarsproposition riksdagen klubbade i december. Enligt den ska det civila försvaret stärkas.

Uppdragen bygger också de förslag som den pågående utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap lagt fram.