"Sjätte massutdöendet är här"

Publicerad 2015-06-20

Det sjätte massutdöendet är här.

Forskare vid Stanford University varnar för att djurarter försvinner mer än 100 gånger snabbare än normalt.

– Det finns exempel på arter i hela världen som i princip är levande döda, säger professor Paul Ehrlich.

Titta noga på de här djuren – snart är det för sent

Fenomenet massutdöende – att grupper av organismer hastigt och under kort tid dör – har upprepats flera gånger i jordens historia. Det senaste och det femte tog för 65 miljoner år sedan död på dinosaurierna.

Nu är det sjätte massutdöendet här, enligt forskare vid Stanford University.

– Utan större tvekan går vi nu in i det sjätte stora massutdöendet, säger Paul Ehrlich, proffesor vid Stanford University, till The Telegraph.

Naturliga förändringar, som motsvarar det så kallade bakgrundsutdöendet, i naturen brukar leda till att två arter av däggdjur dör ut vart 10 000 år.

Forskarna har jämfört detta med den nuvarande hastigheten av utdöende. Resultatet? 114 gånger snabbare än normalt.

Bland de döda: Dront

– Våra beräkningar underskattar mycket sannolikt allvaret i den utdöende krisen. Det finns exempel på arter i hela världen som i princip är levande döda, säger Ehrlich.

Dront, falklandsräven och kvagga är arter som redan utrotats. De försvann under senare halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Orsaken till tidigare massutdöd är oklar. Men när det gäller dinosaurierna, har forskare kommit fram till att en asteroid eller komet slog ned mot jordens yta.

Kräver "kraftiga insatser"

I den sjätte massutdöden, som alltså nu har inletts, tror forskare att människan har en roll i förändringen genom att de bidrar till eller orsakar klimatförändringar och föroreningar. Flera av de tidigare massutdöenden har utplånat mellan 80 och 90 procent av både djur- och växtarter.  

Bland de mest hotade arterna finns sydkinesisk tiger, amurleoparden, karettsköldpaddan och svart noshörning. Det är ett dystert läge, men enligt Ehrlich är det ändå meningsfullt att försöka stävja utvecklingen.

– Att undvika det sjätte massutdöendet kommer kräva snabba, kraftiga insatser för att bevara redan hotade arter och minska trycket på dem, säger han.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln