1 500 miljarder ska lugna Sverige

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-10-29

I dag klubbar Riksdagen igenom stabilitetsplanen

Nu ska Finanssverige lugnas.

En garanti på 1 500 miljarder kronor ska säkra bankernas finansiering den närmaste framtiden.

I dag klubbades beslutet i Riksdagen.

– Vår utgångspunkt är att svenska skattebetalare inte ska behöva bära kostnaderna för eventuella åtgärder, sa finansminister Anders Borg (m) när stabilitetsplanen presenterades förra veckan.

I stället är det bankernas högsta chefer som får ta smällen genom begränsade arvoden och bonusar under tiden som staten garanterar deras säkerhet.

Stabilitetsplanen togs fram på bara några dagar och är ett direkt svar på den finansiella oron i världen.

Svenska banker starka

Visserligen menar regeringen att svenska banker fortfarande står starka, men att också vi påverkas av den internationella oron.

Stabilitetsplanen innehåller flera delar.

Ett garantiprogram på enorma 1 500 miljarder kronor för bankernas finansiering från tre månader till fem år. De banker som har svårt att klara sin finansiering ska kunna gå till Riksgälden och låna pengar av dem. De som vill vara med måste betala en garantiavgift. Garantiprogrammet ska gälla till sista april nästa år, men kan förlängas till sista december 2009.

En stabilitetsfond införs för att rädda banker som riskerar att gå i konkurs. 15 miljarder kronor avsätts till fonden som ska vara fullt utbyggd om 15 år. För detta krävs bankerna på en obligatorisk avgift.

Genom tvångsinlösen av aktier ska staten i vissa situationer kunna gå in som ägare till viktiga banker och andra kreditinstitut.

Alltihop ska övervakas av Finansinspektionen så att stödåtgärderna kommer hushåll och företag till del.

Det ska vara frivilligt för bankerna att delta i garantiprogrammet men regeringen räknar med att de flesta kommer att vara med.

För att lugna spararna klubbar Riksdagen i dag också igenom en höjning av den statliga insättningsgarantin från 250 000 till 500 000 kronor. Går banken omkull garanteras du som sparare att få tillbaka max en halv miljon kronor.