Vad gör du åt klimathotet?

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2007-02-22

Lars-Ivar Ericsson (c)

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Lars-Ivar Ericson (c).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Det är viktigt att tänka över hur vi exempelvis reser. Vi kan använda tåg och buss före bil eller om detta är omöjligt samåka till och från jobbet. Vi kan byta till mera miljövänliga värmesystem. Genom att förändra våra inköpsvanor och i första hand köpa närproducerade varor så undviker vi långa varutransporter.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Vi ska använda mera förnybara drivmedel. Det behövs mera internationellt samarbete i klimatfrågorna och en mera effektiv handel med utsläppsrätter på EU-nivå.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10?000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

– Miljörabatt på bilar är ett utmärkt förslag och den kan vara 10?000 kronor till en början och sen kan man överväga ifall den behöver höjas.

Joachim Kerpner

Följ ämnen i artikeln