Delar av utredningen om Benny Fredriksson presenterad

Uppdaterad 2018-03-26 | Publicerad 2018-03-20

Delar av utredningen kring Benny Fredriksson har presenterats för personalen vid Kulturhuset Stadsteatern.

Enligt utredningen finns det inga anklagelser om sexuella trakasserier mot honom eller någon annan i ledningen.

”Utredningen är ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla ledning, styrning och arbetsmiljön på Kulturhuset Stadsteatern”, säger Stockholms stad i ett uttalande.

Syftet med utredningen var att undersöka den kritik som riktats mot Benny Fredrikssons ledarskap.

Utredningen inleddes efter att Fredriksson i december förra året avgick som vd för Kulturhuset Stadsteatern. Han lämnade uppdraget efter en granskning i Aftonbladet där han anklagades av ett 40-tal personer för att ha en hård ledarstil.

Nu är utredningen i slutskedet och på tisdagen fick personal vid Kulturhuset Stadsteatern muntlig information om delar av innehållet i rapporten.

”Med hänsyn till den känsla av sorg som så många känner nu kommer överlämnandet av rapporten inte att ske i dag. Vi ber om respekt för detta beslut”, säger staden i ett skriftligt uttalande.

135 vittnesmål

Totalt har 135 personer bidragit till utredningen. Av vad som framkommit finns det inga anklagelser om sexuella trakasserier mot Benny Fredriksson eller någon annan i ledningen.

”Vad enskilda har sagt är konfidentiellt. Alla som velat har haft möjlighet att lämna information och har uppmanats att berätta hur de upplevt arbetsmiljö, ledarskap och styrning av verksamheten”, skriver Stockholms stad.

”Utredningen har pågått under några månader, vilket givit möjlighet för alla som velat att lämna information.”

På personalmötet presenterades inga resultat från utredningen gällande arbetsmiljön eller ledarskapet.

Kulturhuset Stadsteatern meddelade i lördags att Benny Fredriksson gått bort. Han tog sitt liv i samband med en vistelse i Australien.

Benny Fredriksson.