Skolan ska motverka kriminalitet mer

Peter Wallberg/TT

Maria Davidsson/TT

Publicerad 2024-03-14

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) under en pressträff om en ny nationell brottsförebyggande strategi.

Regeringen vill i en ny nationell brottsförebyggande strategi att skola och socialtjänst gör mer för att hindra att unga blir kriminella.

Strategin består av tre ”barriärer” för att hindra att unga dras in i kriminalitet.

– Kommuner, myndigheter och näringsliv. Allt måste mobiliseras, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Den första barriären handlar om breda åtgärder, till exempel för att föräldrar ska jobba och barn ha en bra skolgång och meningsfull fritid.

Central roll för skolan

I strategin står att skolans och förskolans brottsförebyggande arbete behöver utvecklas ytterligare och att de har en central roll när det gäller att påverka barns normer och moralbildning. Det handlar om att motverka tillåtande attityder till mobbning, kränkning och kriminalitet och att brott i skolan anmäls.

– Det är viktigt att all personal agerar konsekvent, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Regeringen betonar också att det är angeläget att samhället tidigt tar sig an ”destruktiva föreställningar om maskulinitet” och prokriminella attityder.

Proaktiv socialtjänst

Barriär två i strategin handlar om riktade insatser för unga som riskerar att dras in i kriminalitet. Regeringen vill bland annat se en mer proaktiv socialtjänst som ger familjer stöd i ett tidigare skede, innan tvångsåtgärder tas till. För att det ska lyckas behövs, enligt strategin, att öppna stödformer inrättas och byggs ut, till exempel familjecentraler och hembesöksprogram.

Barriär tre omfattar ökat stöd till de som vill hoppa av kriminaliteten. En rad insatser behöver kunna införas snabbt och samordnat, enligt strategin. Det kan handla om skydd, omplacering till annan ort, missbruksvård, bostad, försörjning och utbildning.

I strategin nämns inget om mer pengar till det brottsförebyggande arbetet. Socialminister Jakob Forssmed (KD), hänvisar till framtida budgetpropositioner.

– Det går naturligtvis inte att utesluta att det behövs ytterligare resurser, säger han.

Följ ämnen i artikeln