Ryssland: Bachmut nyckel till en offensiv

TT

Publicerad 2023-03-07

Om Ryssland tar Bachmut så kan landets militär fortsätta längre västerut i Ukraina. Det säger Rysslands försvarsminister, dagen efter att Ukraina slagit fast att försvaret av staden skulle förstärkas.

Stadens strategiska betydelse, och Rysslands förmåga, bedöms vara begränsad.

– Den här staden är en viktig defensiv nod för ukrainska trupper i Donbass, sade den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu i ett tv-sänt framträdande på tisdagen.

Han kallade staden för Artemovsk, vilket den hette under sovjetiskt styre, och invasionen för en pågående ”befrielse”.

– Att ta kontroll över den (staden) ger möjlighet för ytterligare offensiva operationer djupt bakom de ukrainska styrkornas försvarslinjer, sade ministern vidare.

Ifrågasatt försvar

Slaget om Bachmut är det mest utdragna hittills under det fullskaliga kriget i Ukraina. Förmodligen är det också det klart blodigaste.

Stadens strategiska betydelse har ifrågasatts av oberoende analytiker i väst, men staden har om inte annat stor symbolisk betydelse efter flera månader där mängder av soldater har stupat på bägge sidor.

Det hade under de senaste veckorna spekulerats i att Ukraina skulle dra sig tillbaka från Bachmut just med anledning av att de ukrainska styrkorna också lidit stora förluster i försvaret. Men på måndagen meddelade president Volodymyr Zelenskyj, efter ett möte med generalstab och andra rådgivare, att man hade enats om att förstärka försvaret.

– Jag har sagt till befälhavaren att finna lämpliga styrkor för att hjälpa killarna i Bachmut, sade Zelenskyj i sitt kvällstal som publicerades i sociala medier.

Ordstrid på ryska sidan

Sergej Sjojgu lät i sitt tv-tal meddela att ryska styrkor har tagit kontroll över ett antal orter i Bachmuts omgivning. Det är dock den ryska så kallade Wagnergruppen som har gått i täten i striderna om Bachmut och tusentals av dess anslutna soldater bedöms ha stupat.

Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin har redan tidigare slagit fast att ovan nämnda orter stod under rysk kontroll. Då har han också varnat för att någon annan – läs militärledningen i Moskva – skulle försöka ta åt sig äran för det.

Efter en tids polemik med staben i Moskva har Prigozjin av allt att döma fått en knuff åt sidan. På måndagen anklagade han den för att aktivt hålla tillbaka leveranser av ammunition som har utlovats.

Få civila kvar

Prigozjin, vars styrkor likväl fortsätter att lida stora förluster, har inte en lika optimistisk bild av läget som försvarsminister Sjojgu. I ett pressutskick avråder han Moskvaledningen från att ”sätta vagnen framför hästen, genom att säga att vi har tagit Bachmut och börja prata om vad som ska hända efteråt”.

Han bedömer att Bachmut i dagsläget försvaras av mellan 12 000 och 20 000 ukrainska soldater och konstaterar sarkastiskt att det är ganska svårt att döda dem över en natt.

Enligt Ukrainas vice premiärminister Iryna Veresjtjuk återstår så vitt känt färre än 4 000 civila personer i Bachmut, varav 38 barn. Före kriget bodde över 70 000 människor i staden.