Åtalad träffade PKK-höjdare före gripandet

Anja Haglund/TT

Publicerad 2023-06-20

Den åtalade i mitten flankerad av sin försvarare Ilhan Aydin till höger och assistent Hanna Häggström till vänster.

På hemliga spaningsbilder ses mannen som åtalats för att ha försökt samla in pengar till terrorstämplade PKK tillsammans med en högt uppsatt ledare inom organisationen.

Mannen nekar till att ha agerat för terrororganisationens räkning.

I ett unikt fall har en man i 40-årsåldern åtalats i Sverige för att ha försökt samla in pengar till terrorstämplade PKK. Och det är genom den påstådda ”ledargestalten” som polisen kom den nu åtalade på spåren.

På spaningsbilder syns de båda tillsammans vid flera tillfällen i december. Enligt polisen förefaller den nu åtalade agera chaufför när de besöker grossister och restauranger som genomgående drivs av kurder.

Den 11 januari går den nu åtalade in på en restaurang i Stockholm och kräver enligt åklagaren pengar, uttalar hot och avlossar skott från en skarpladdad revolver.

”Inte utpressat”

Tre veckor senare grips han i en polisräd med bland annat chockgranater.

I rättssalen i Stockholms tingsrätt, klädd i häktets gröna kläder, nekar han till de delar av åtalet som handlar om terrorfinansiering och utpressning. Vapenbrott erkänner han men inte grovt, enligt hans advokat Ilhan Aydin.

– Han har varit på platsen, men inte försökt utöva någon utpressning, inte hotat och inte haft något vapen med sig, säger Aydin.

– Han har inte heller på något sätt handlat å PKK:s vägnar.

Den åtalade, som ser ut att lyssna koncentrerat i hörsnäckan när tolken översätter, motsätter sig också åklagarens yrkande om utvisning.

Ytterst ansvarig

Åklagaren beskriver ”ledargestalten”, som den åtalade haft kontakt med, som en så kallad kader, en person med ansvar för att indrivning sker enligt PKK:s plan.

– Det finns en kader i princip i varje land i EU. Det är inte vem som helst utan han svarar direkt till den centrala ledningen, och är ytterst ansvarig för finansieringen av PKK, säger Ihrman i rätten.

Ledaren har i Tyskland dömts till fängelse för medlemskap i PKK, och i Frankrike fått sin tillgångar frysta i terrorbekämpningssyfte.

Försvaret uppger dock att den åtalade inte känt till ”ledargestaltens” påstådda ställning i PKK.

– Han har inte varit inblandad i någon indrivning eller insamling för PKK, och inte heller i sällskap med NN (ledargestalten) har sådan verksamhet förekommit, säger Aydin.

En slump?

Var ”kadern” befinner sig nu är oklart. Efter att den nu åtalade grips återvänder han inte till Sverige mer.

Det är första gången som en person åtalas misstänkt för terrorfinansiering av just PKK. Tidigare har det främst rört terrorgruppen IS.

Turkiet har krävt hårdare tag mot PKK för att godkänna Sveriges Natomedlemskap.

TT: Är det bara en slump att det här åtalet kommer nu?

– Det är bara en slump. Jag förstår att folk drar slutsatser när det sammanfaller tidsmässigt. Men jag vill understryka att hade det här inträffat för tre år sedan så hade vi agerat på precis samma sätt, säger Ihrman.