SD-topparnas maktplan efter opinionslyftet

Publicerad 2022-08-29

Sverigedemokraternas succésiffror stärker Jimmie Åkessons förhandlingsposition i högerblocket.

På bordet ligger politiska toppositioner – SD kommer också kräva ett kontrollorgan för att deras politik verkligen drivs igenom.

– Det räcker inte att skriva övergripande att invandringen ska minska, säger vice partiledare Henrik Vinge.

I flera opinionsmätningar har Sverigedemokraterna gått om Moderaterna och är nu det största oppositionspartiet.

Partisekreterare Richard Jomshof gläds åt framgången och säger att SD har stärkt sin position i högerblocket.

– Vi kommer kräva inflytande i förhållande till valresultatet. Blir vi största oppositionsparti – då är situationen klart en helt annan, säger han.

Jomshof understryker att de riktiga förhandlingarna först tar fart när valresultatet är klart och att det är svårt att nu precisera vad partiet kommer kräva.

Några saker lyfter han ändå fram:

– En ny riktning på politiken är det viktigaste. Sedan kommer vi också lägga upp diskussioner om utskottspresidierna, talman och ministerposter på bordet.

Vice partiledare Henrik Vinge.

Signerat dokument

Också Henrik Vinge, gruppledare i riksdagen och en nyckelspelare i förhandlingarna, pekar på att SD:s inflytande måste vara i paritet med valresultatet.

– Vi tar inte ut någonting i förskott utan inväntar väljarna den 11 september. Däremot förbereder vi oss för alla tänkbara skeenden, bland annat för kunna axla ansvaret om vi blir största parti i vår konstellation.

Sverigedemokraterna har tidigare sagt att ett kontrakt kan krävas för att få till ett samarbete med Moderaterna.

– Det är fortfarande helt nödvändigt för att vi ska kunna få på plats ett regeringssamarbete. Det ska vara väldigt tydligt vad regeringen ska göra på de centrala områdena, när man ska göra det och hur man kan följa upp att besluten faktiskt blir verkställda. Ett omfattande dokument som kommer behöva signeras av de som ingår det här.

Partisekreterare Richard Jomshof.

Vi kan inte sälja oss för billigt

Till de centrala områdena pekar Vinge ut invandring.

– Det räcker inte att skriva övergripande att invandringen ska minska utan det behövs konkretiseras ner till vilka reformer som ska göras.

Partisekreterare Richard Jomshof menar att SD:s möjligheter att få igenom sina krav har ökat i och med uppgången i opinionen.

– Våra väljare kommer naturligtvis att kräva mycket, mycket mer om vi är största oppositionspartiet. Det sätter också press på oss som parti. Vi kan inte sälja oss för billigt. Vi kommer vara tuffa förhandlare men vi förstår också vikten av ödmjukhet, säger han.

Utskottspresidierna innebär ordförandeposter i riksdagens utskott. Jomshof vill inte gå in på vilka utskott som är högst prioriterade. En SD-källa uppger att det handlar om utskott där partiet kan arbeta med sina profilfrågor migration, brottsbekämpning. Frågor som hanteras av riksdagens justitieutskott.

Partiledaren Jimmie Åkesson.