Ny dödsdom utfärdad i Iran

TT-AFP

Publicerad 2023-01-10

Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, krävde i ett tal i går hårda tag mot demonstranter. Arkivbild.

Iran har dömt ytterligare en man till döden för deltagande i regimkritiska protester. Sverige fördömer med kraft dödsdomarna, meddelar UD.

Bland anklagelsepunkterna i den dom som kom på tisdagen finns den i iransk rättsskipning återkommande termen ”korruption på jordens yta”, enligt det iranska rättssystemet hemsida Mizan.

Domen kan överklagas.

Den dödsdömde ska ha lett upploppsmakare och deltagit i mordbränder, enligt domaren i den summariska rättegången med minimal insyn.

Hittills har 18 personer dömts till döden för delaktighet i protester som inleddes den 16 september i samband med den 22 -åriga Mahsa Aminis död.

Fyra personer har hittills avrättats, vilket har väckt kraftiga fördömanden från stora delar av omvärlden.

”Rättskipning och dödsstraff används som vapen av Irans regim för att straffa individer som deltar i protester och för att ingjuta skräck i en befolkning så att opposition kan slås ned” skriver FN:s människorättschef Volker Türks kansli OHCHR i ett uttalande.

Även den svenska regeringen fördömer åter dödsdomar och verkställande av dödsstraff i Iran i ett uttalande på tisdagen:

”Sverige fördömer kraftfullt de avrättningar som genomförts i Iran med koppling till de pågående protesterna. Sverige och övriga EU motsätter sig dödsstraffet alltid, överallt och oavsett omständigheter.”